0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja ogrodzenia i parkingu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Amortyzacja ogrodzenia i parkingu czy to jedyne rozwiązanie? Przedsiębiorcy mogą się zastanawiać, czy ogrodzenie oraz parking potraktować jako oddzielne środki trwałe podlegające amortyzacji, czy też jako elementy składowe budynków. Odpowiedź na pytanie znajdziesz w poniższym artykule!

Amortyzacja środków trwałych według ustawy o PIT

W myśl art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środkiem trwałym są m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą

Amortyzacja ogrodzenia i parkingu - czy jest możliwa?

Należy zatem zastanowić się, czy znajdujące się przy nieruchomości ogrodzenie lub parking mogą stanowić samodzielne środki trwałe w stosunku do stojącego w ich obrębie budynku. Innymi słowy, czy będą stanowiły oddzielne składniki majątku kompletne i zdatne do użytku? Przy próbie odpowiedzi na pytanie można posłużyć się Klasyfikacją Środków Trwałych, która stanowi podatkową ewidencję z wykazanymi stawka amortyzacyjnymi. Amortyzacja ogrodzenia i parkingu - czy jest możliwa?

Na podstawie wyjaśnień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 roku w sprawie KŚT pod pojęciem budynku znajduje się obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty wraz z dachem. Dodatkowo w jego skład należy wliczyć obiekty pomocnicze oblegające  budynek, czyli m.in. chodniki, podwórka, ogrodzenia czy place.

Amortyzacja ogrodzenia i parkingu według stanowiska organów podatkowych

Stanowisko w sprawie zaliczania do odrębnych środków trwałych ogrodzenia zajęły również organy podatkowe. Jak wynika z Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. (nr sygn. IBPBI/1/415-193/10/KB):

W skład budynku (...) wlicza się również tzw. "obiekty pomocnicze" obsługujące dany budynek np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Natomiast instalacje nietypowe bądź takie, które mogą obsługiwać kilka budynków lub mogą funkcjonować niezależnie od instalacji będących integralną częścią budynku stanowią samodzielny środek trwały. (...)  stwierdzić należy, iż każde ww. ogrodzenie, plac czy droga będzie stanowić odrębny środek trwały. Dla każdego z tych środków Wnioskodawca winien zatem określić wartość początkową, ustalając jaka część faktycznie uiszczonej ceny zakupu przypada na każdy z zakupionych środków trwałych.

Amortyzacja ogrodzenia i parkingu na przykładzie

Żeby podsumować omawianą kwestię zaliczania ogrodzenia oraz parkingu do oddzielnych środków trwałych, rozważmy ją na konkretnych przykładach. Poniżej przedstawiona została amortyzacja ogrodzenia i parkingu na przykładzie.

Przykład 1.

Przedsiębiorca X zakupił grunt, na którym znajduje się kompleks budynków restauracyjno-konferencyjnych. Budynki planuje wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Na terenie kompleksu znajduje się również ogrodzenie okalające budynki oraz duży parking.

W opisanym przykładzie odrębnymi środkami trwałymi będą:

  • grunty - niepodlegające jednak amortyzacji,
  • kompleks budynków restauracyjno-konferencyjnych - każdy z budynków osobna,
  • ogrodzenie,
  • parking.

Przykład 2.

Spółka M kupiła na Pomorzu grunt z pojedynczym budynkiem przeznaczonym na hotel wraz z ogrodzeniem i parkingiem. W przypadku zakupionej nieruchomości środkiem trwałym będzie grunt (niepodlegający amortyzacji) oraz budynek przeznaczony na hotel. Ustalając wartość początkową budynku, należy również wziąć pod uwagę cenę nabycia ogrodzenia oraz parkingu, które będą wchodzić skład środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów