Poradnik Przedsiębiorcy

Ryczałt a amortyzacja środków trwałych

Przedsiębiorca, który wybrał rozliczanie działalności ryczałtem zrezygnował tym samym z możliwości pomniejszania dochodu o ponoszone koszty. Jedak w przypadku zakupu środków trwałych pomimo tego, że nie będą one stanowiły kosztu, również ryczałtowiec ma obowiązek naliczyć i ustalić plan amortyzacji. Jeżeli jednak odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu to, czy istotna jest metoda amortyzacji jaką przedsiębiorca przyjmie?

Pomimo tego, że odpisy amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztu dla przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem ma on obowiązek wprowadzone środki trwałe amortyzować. W celu naliczenia amortyzacji ryczałtowiec ma do wyboru różne metody amortyzacji: liniową, degresywną, stawek indywidualnych. W przypadku podatnika rozliczającego się na zasadach ogólnych zwykle preferowana jest metoda amortyzacji, która pozwala jak najszybciej dokonać amortyzacji. W przypadku ryczałtowca wybór będzie wyglądał już nieco inaczej.

Z uwagi na to, że rozliczanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym przysługuje jedynie do określonego limitu (150.000 euro), po przekroczeniu którego przedsiębiorca ma obowiązek przejść na zasady ogólne, ryczałtowca powinno interesować wręcz wydłużenie czasu amortyzacji. Po przejściu bowiem na zasady ogólne będzie mógł on kontynuujące amortyzację odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to jednak amortyzacji jaka będzie kontynuowana. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, które zostały już w pełni zamortyzowane podczas gdy przedsiębiorca podlegał opodatkowaniu ryczałtem nie będą mogły być uwzględnione jako koszt po zmianie formy opodatkowania.

Ryczałtowiec nabywając majątek firmowy ma obowiązek dokonywać amortyzacji wprowadzonych do ewidencji środków trwałych. Najkorzystniejszą metodą amortyzacji zdaje się być tu metoda liniowa, której charakter w porównaniu do innych metod amortyzacji daje zwykle najdłuższy okres amortyzacji.