0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co powinna zawierać umowa kupna i sprzedaży samochodu?

Wielkość tekstu:

Umowa kupna i sprzedaży samochodu powinna być czytelnie spisana i zawierać dane osobowe kupującego, sprzedającego, a także szczegółowe informacje na temat pojazdu. Co dokładnie powinno się w niej znaleźć?

Jak napisać umowę kupna i sprzedaży samochodu i co powinno się w niej znaleźć?

Umowa sprzedaży samochodu może być napisana samodzielnie, ale możesz ją też pobrać z internetu. W obu przypadkach powinna być jasno skonstruowana, podpisana przez obie strony i sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach. Obie wersje nie muszą wyglądać tak samo. Ważne jednak, aby treść i dane były identyczna. Oba egzemplarze powinny być także podpisane przez sprzedającego i kupującego.

W umowie muszą się znaleźć dane sprzedawcy i kupującego, jeśli są osobami fizycznymi. Te dane to imię i nazwisko, numer Pesel i dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania lub zamieszkania. W przypadku gdy właściciel zarejestrował pojazd na siebie, dane powinny zgadzać się z adresem znajdującym się w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli sprzedawca nie zarejestrował na własne dane pojazdu przed jego sprzedażą, kupujący powinien otrzymać od niego oryginalne wersje poprzednich umów. Są one niezbędne do zarejestrowania auta.

Jeśli sprzedawca lub kupujący prowadzą działalność gospodarczą, w umowie dodatkowo powinny się znaleźć numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej, nazwa i adres firmy, lub w innym, zatwierdzonym prawnie rejestrze. Natomiast w sytuacji, gdy pojazd ma więcej niż jednego właściciela, to w umowie powinny się znaleźć dane i podpisy każdego z nich.

W umowie należy umieścić także dane pojazdu, takie jak: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz nadwozia, czyli tak zwany VIN. Istotny jest także aktualny stan licznika i informacja czy zapłata została przekazana gotówką, czy przelewem. Wpisz też dokładną kwotę transakcji. W przypadku wystąpienia ukrytych wad będziesz mógł odzyskać tę kwotę.

Umowa kupna i sprzedaży – na co zwrócić uwagę

Pamiętaj, aby prawidłowo oznaczyć datę oraz miejsce zawarcia umowy i wskazać początek jej obowiązywania. W niektórych przypadkach data ta może być inna niż data zawarcia umowy. Jest to istotne, ponieważ ma wpływ na kwestie prawne takie jak: okresów przedawnienia roszczeń, prawidłowe liczenie terminowości wykonania umowy, miejsca spełnienia tych roszczeń (art. 455 K.c.) oraz określenie sądu właściwego do rozstrzygania ewentualnych sporów.

Jakie formalności są związane z kupnem, sprzedażą auta?

Osoba sprzedająca pojazd powinna go wyrejestrować w Wydziale Komunikacji. Pamiętaj też, aby uzyskać od sprzedającego wszystkie dokumenty dotyczące pojazdu. Nowy właściciel powinien zarejestrować pojazd, poddać go badaniu technicznemu (o ile nie jest już aktualne), a także wykupić OC, o ile nie przejął OC przy zakupie. Nawet jeden dzień zwłoki może oznaczać duże kary finansowe. Dlatego najlepiej odwiedzić LINK4.pl. Na stronie tej znajdziesz praktyczny kalkulator, który w kilka minut pozwoli Ci wyliczyć składkę i wykupić ubezpieczenie.

Jak napisać umowę kupna i sprzedaży samochodu – to już wiesz!

Wiesz już, jakie informacje powinny się znaleźć na umowie. Ważne są dane kupującego i sprzedającego, a także pojazdu, takie jak VIN, numer rejestracyjny i przebieg auta. Powinna się tam znaleźć także cena. Umowę powinny podpisać obie strony, a dokument powinien być sporządzony w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach.

Gdy już nabędziesz nowe auto, czas wykupić polisę! Po jej zakup zapraszamy na stronę LINK4. Znajdziesz tu wiele atrakcyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych, które zabezpieczą Ciebie oraz Twoje auto w każdej sytuacji.

 Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów