0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy płatność przez PayU zwalnia z kasy fiskalnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż osobom, które nie prowadzą działalności, podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Czasami podatnicy mogą skorzystać ze zwolnień z kasy, np. jeżeli otrzymują płatność za sprzedaż za pośrednictwem banku lub poczty. Co jednak w sytuacji, gdy zapłata nie następuje bezpośrednio na rachunek bankowy, a za pośrednictwem PayU? Czy płatność przez PayU pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej przez przedsiębiorcę? Sprawdźmy!

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

Posiadanie kasy fiskalnej co do zasady jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Obowiązek ten wskazuje art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić paragon fiskalny na kasie fiskalnej i przekazać go klientowi.

Niektórzy podatnicy mają już obowiązek zakupu kasy fiskalnej online. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Kasy fiskalne online – ostateczny termin wdrożenia.

Zwolnienia z kasy fiskalnej – jakie obowiązują?

Niektórzy przedsiębiorcy pod pewnymi warunkami mogą skorzystać ze zwolnień z posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania na niej sprzedaży. Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej wyróżnia wiele zwolnień, m.in. z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotu 20 000 zł, lecz także takie, w których podatnicy nie muszą pilnować obrotu, a warunkiem jest np. otrzymanie zapłaty za pośrednictwem banku i prowadzenie odrębnej ewidencji.

Wśród takich zwolnień wyróżniamy dwa:

  • zwolnienie z tytułu prowadzenia sprzedaży wysyłkowej (pocztą lub wysyłkami kurierskimi), jeżeli podatnik otrzyma w całości zapłatę za dokonaną dostawę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub SKOK-u, a z dowodów potwierdzających zapłatę i ewidencji jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła i na rzecz kogo została wykonana. Konieczne jest tutaj wskazanie danych, w tym adresu nabywcy;
  • zwolnienie z tytułu świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub SKOK-u, a z dowodów potwierdzających zapłatę i ewidencji jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła i na rzecz kogo została wykonana. 

Wyróżnić należy, że w przypadku obu tych zwolnień można z nich korzystać, jeżeli sprzedawane towary lub świadczone usługi nie zawierają się w § 4 powyższego rozporządzenia.
Przedsiębiorca, który spełnia powyższe warunki, w zależności od rodzaju dokonywanej sprzedaży ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy wobec transakcji, które spełniają warunki bez względu na limit obrotów.

Płatność przez PayU a zwolnienie z kasy fiskalnej

Wątpliwości pojawiają się jednak, gdy zapłata nie jest dokonywana bezpośrednio z rachunku bankowego nabywcy na rachunek sprzedawcy, a za pośrednictwem PayU, które to dopiero przelewa środki sprzedawcy. Czy w takiej sytuacji zachowane są warunki do zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej? Jak się okazuje – tak. Płatność przez PayU nie wpływa negatywnie na możliwość zastosowania zwolnienia, jeżeli podatnik nadal spełnia powyższe warunki, czyli otrzymuje zapłatę za pośrednictwem banku lub poczty i z dokumentacji wynika, czego dotyczy przelew i od kogo został otrzymany. 

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 lutego 2015 roku, o sygn. IPPP2/443-1242/14-2/RR, w której czytamy: „W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż »pozostawia po sobie ślad« w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku”.

Pozytywny wniosek został również wydany w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 czerwca 2018 roku, o sygn. 0114-KDIP1-3.4012.255.2018.1.ISK, w której spółka świadczy usługi mycia pojazdów, a zapłata przez klientów odbywa się z udziałem specjalnie zaprojektowanej na ten cel aplikacji, za której pośrednictwem nabywcy mogą dokonywać płatności kartą płatniczą lub dokonać przedpłaty za pośrednictwem wirtualnego portfela (aplikacji). Środki pieniężne w pierwszej kolejności przetwarzane są przez pośrednika, gdzie następnie są przelewane na rachunek spółki. Dyrektor uznał, że w ten sposób spełniony jest warunek otrzymywania przelewu za pośrednictwem banku i spółka może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Przykład 1. 

Pan Artur dokonuje sprzedaży obuwia w systemie wysyłkowym. Przesyłki dostarczane są do podatników za pośrednictwem firmy kurierskiej. Pan Artur otrzymuje zapłatę za towar na rachunek bankowy, niemniej jednak wcześniej środki znajdują się na koncie PayU, a następnie przelewane są na konto pana Artura. Czy wobec tego możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy z uwagi na sprzedaż wysyłkową? 

Tak, jeżeli zapłata odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego, a otrzymany przelew można zidentyfikować z dokonaną sprzedażą oraz nabywcą towaru, to wówczas bez znaczenia pozostaje fakt, że dokonano płatność przez PayU i pan Artur może korzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej.

Przykład 2. 

Pani Irmina świadczy usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i otrzymuje zapłatę za pośrednictwem PayU na swój rachunek bankowy. Z otrzymanego przelewu wynika, czego dotyczyła zapłata i od kogo została otrzymana. Czy pani Irmina ma prawo skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? 

Tak, jeżeli pani Irmina spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia, to płatność przez PayU nie uniemożliwia korzystania ze zwolnienia z kasy. 

Księgowanie przychodów zwolnionych z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych może w łatwy sposób prowadzić przychód ze sprzedaży wysyłkowej ujmowany na podstawie odrębnej ewidencji, np. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W celu wprowadzenia przychodu z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie w polu NABYWCA należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. W polu numer dokumentu można wprowadzić np. ESB 1/11/2020 i w polu opis wskazać, że jest to sprzedaż wysyłkowa z danego dnia.

płatność przez payu

Dodatkowo, czynni podatnicy VAT mają obowiązek oznaczyć dokument symbolem "WEW". W tym celu należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.płatność przez payu - oznaczanie przychodu w JPK_V7

Wpis zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 7 – sprzedaż towarów i usług oraz w rejestrze VAT sprzedaży z oznaczeniem WEW. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule pomocy: Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów