Poradnik Przedsiębiorcy

Czy płatność przez PayU zwalnia z kasy fiskalnej?

Czy w przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej za pomocą serwisu Allegro dokonywanie wpłat przez osoby fizyczne za zakupy tylko i wyłącznie za pośrednictwem PayU może być podstawą do zwolnienia  z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej?

Adam, Stalowa Wola

 

Jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać:

  • jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata,

  • na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym adres)

oraz jeżeli:

  • przedmiotem sprzedaży będą towary, które nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,

możliwe będzie zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych - nawet w sytuacji, kiedy płatności będą dokonywane za pośrednictwem systemów płatniczych typu PayU.