Poradnik Przedsiębiorcy

Jakie są różnice pomiędzy reklamą a public relations ?

Obecnie takie pojęcia jak reklama czy public relations nie są obce zarówno wielkim korporacjom, jak i małym czy średnim przedsiębiorstwom. Oczywisty jest fakt, iż istnienie organizacji jest w dużej mierze powiązane z efektywnością prowadzonych małych lub dużych kampanii reklamowych, czy skutecznym PR. Jednak wiele osób utożsamia ze sobą te dwa pojęcia, uważając że jedno i drugie służy promocji firmy. Czy takie założenie jest słuszne?

Otóż błędem jest twierdzenie, że te dwie dziedziny to praktycznie to samo, ponieważ przy zestawieniu ich obok siebie można dostrzec wiele różnic. Dotyczą one w szczególności wiarygodności ich przekazu, wpływu na formę komunikacji z otoczeniem, a także efektów krótko- i długookresowych.

Różnice pomiędzy reklamą a public relations

Chociaż obie dziedziny należą do kategorii promocji oraz posługują się tymi samymi schematami komunikacji społecznej, wykorzystując podobne kanały jej dystrybucji, to podstawową różnicą pomiędzy reklamą a public relations jest z pewnością płatność oraz przekaźniki informacji. Reklama jest płatną formą przekazywania informacji do otoczenia zewnętrznego, zachwalająca firmę lub jej produkt, natomiast PR jest działaniem bezpłatnym zaczynającym się już wewnątrz organizacji i działa na zasadzie dialogu z odbiorcami z zewnątrz. Public relations wykorzystuje dziennikarzy i osoby opinii publicznej jako przekaźniki informacji, podczas gdy reklama stanowi jednostronny przekaz informacji poprzez radio, prasę, internet czy telewizję.

Postrzeganie reklamy a PR

Niestety w dzisiejszych czasach przyjęło się, że reklama często traktowana jest jako mało wiarygodna forma promocji. PR natomiast odbierany jest jako obiektywny oraz o wiele bardziej godny zaufania w dostarczaniu informacji na temat produktów i usług. Reklama jedynie powiadamia o ich dostępności.

Podsumowując, reklama nastawiona jest przede wszystkim na sprzedaż, czyli jest to działanie krótkookresowe, podczas gdy public relations jest kreowaniem wizerunku firmy w umysłach odbiorców, zatem ma określone cele długoterminowe w tworzeniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Wynika z tego, że PR nie jest reklamą, ponieważ koncentruje się na odmiennych założeniach i zasadach działania, jednak obie formy w pewnym sensie uzupełniają się, a mianowicie posiadają wspólny cel - przetrwanie działalności gospodarczej na rynku.