0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Public relations a reklama - związek i zależności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno wielkie korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie przetrwałyby bez odpowiednich działań reklamujących oferowane produkty czy usługi. Dziedzina marketingu jest nieodłącznym elementem systemu zarządzania przyjętego w firmie. Można pokusić się o stwierdzenie, iż istnienie organizacji w dużej mierze zależy od efektywności prowadzonych kampanii reklamowych, czy skutecznym PR. Jednak wiele osób błędnie utożsamia ze sobą pozornie podobne do siebie pojęcia reklamy i działania public relations.

Public relations i reklama - różnice 

Niesłuszne jest założenie, że te dwie dziedziny marketingu są ze sobą tożsame, ponieważ pomiędzy nimi istnieje wiele różnic, m.in. w wiarygodności przekazu jaki reprezentują, a także inaczej wpływają na formy komunikacji z otoczeniem. Posiadają jednocześnie odmienne okresy formułowania celów oraz oceny efektywności: długo- lub krótkookresowe.

Według Encyklopedii PWN reklama definiowana jest jako rodzaj komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki i działania podejmowane w celu zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę. Obecnie spełnia funkcje: prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu. Jako forma subiektywna posługuje się środkami wizualnymi oraz audioakustycznymi.

Public relations natomiast, zgodnie z definicją w ww. encyklopedii, stanowi ogół ustosunkowań, np. opinii, postaw, poglądów, szerokich kręgów społecznych dotyczących działalności danej instytucji, organizacji. Można zatem uznać, że są to działania dążące do zbudowania i utrzymywania pożądanych relacji firmy z jej otoczeniem, czyli grupami osób lub jednostkami mającymi wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie danej organizacji. Przykładowo mogą to być instytucje, media, organizacje, pracownicy, a także klienci itp.

Chociaż obie dziedziny uznawane są za składowe kategorii promocji, a jednocześnie posługują się tymi samymi kanałami dystrybucji komunikacji społecznej, to główne różnice tkwią z pewnością w formie płatności oraz przekaźnikach informacji. Reklama jest płatnym sposobem przekazywania informacji do otoczenia zewnętrznego, zachwalająca firmę lub jej produkt. Public relations natomiast jest działaniem bezpłatnym mającym swój początek już wewnątrz organizacji. Funkcjonuje na zasadzie dialogu skierowanego zarówno do wnętrza firmy jak i na zewnątrz. PR wykorzystuje dziennikarzy oraz osoby opinii publicznej jako przekaźniki informacji, podczas gdy reklama stanowi jednostronny przekaz informacji poprzez radio, prasę, internet czy telewizję.

Wadę reklamy z pewnością stanowi traktowanie jej przez odbiorców jako mało wiarygodną formę przekazywania informacji o firmie, usługach czy produktach. Powiadamia ona jedynie o aktualnej ofercie przedsiębiorstwa. PR dostarcza natomiast informacji o produktach i usługach, co stanowi zarówno obiektywny, jak i godny zaufania obraz dla odbiorców. Jednocześnie dąży do uzyskania pozytywnych opinii, tworzenia korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz szybkiego reagowania na negatywne zjawiska.

Public relations a reklama - posumowanie

Na koniec rozważań dotyczących omawianych zagadnień można wywnioskować, że reklama nastawiona jest przede wszystkim na sprzedaż, co stanowi działanie krótkookresowe. Public relations jest kreowaniem wizerunku firmy w umysłach odbiorców, zatem definiuje cele długoterminowe w tworzeniu pozytywnych relacji z otoczeniem. Jak widać PR nie jest reklamą, gdyż koncentruje się na zupełnie innych założeniach. Jednak obie formy z pewnością uzupełniają się, a mianowicie posiadają wspólne przeznaczenie - przetrwanie działalności gospodarczej na rynku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów