Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Public relations, czyli kształtowanie wizerunku firmy

Komunikacja międzyludzka jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy, co umożliwia zbudowanie solidnej i ugruntowanej marki. Public relations odgrywa bardzo istotną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy, który prowadzi do osiągnięcia postawionych sobie celów. Firma nie może koncentrować się tylko na swoich potencjalnych klientach, powinna również zadbać o dobre relację wśród swoich pracowników, którzy wspólnie z kierownictwem pracują nad jej rozwojem. Potrzebują oni odpowiedniej motywacji oraz integracji, która prowadzi do stworzenia przyjaznej atmosfery, co następnie przekłada się na skuteczność działania całego przedsiębiorstwa.

Public relations to budowanie stałych i pozytywnych relacji pomiędzy firmą a jej klientami, ale również w obrębie samem firmy. Jej celem jest stworzenie jak najlepszego wizerunku marki oraz zdobycie akceptacji i wzbudzenie zaufania. Aby jednak firma była przyjazna klientowi, musi być zbudowana w oparciu o poczucie współodpowiedzialności wszystkich jej pracowników. Kształtowanie wizerunku firmy należy więc zacząć od wewnątrz, czyli od ludzi, którzy ją tworzą.

Public relations można podzielić na wewnętrzny i zewnętrzny, z których każdy posiada inny charakter i w swoich działaniach uwzględnia inne narzędzia i cele.

Public relations wewnętrzny

Jest on skierowany do pracowników, którzy wspólnie ze swoich szefem budują markę i pracują na jej sukces. W swoich dążeniach do osiągania celów związanych z funkcjonowaniem firmy, nie możemy zapominać o tych, którzy pomagają Ci stworzyć jak najlepszą ofertę oraz dotrzeć do potencjalnych klientów. To oni są najważniejszym elementem struktury przedsiębiorstwa.

Public relations wewnętrzny nie tylko spełnia informacyjną funkcję, ale przede wszystkim motywacyjną i integracyjną. Zgrany zespół potrafi dużo bardziej efektywniej działać, niż taki, w którym każdy indywidualnie wykonuje swoje obowiązki. Pracownicy powinni być częścią firmy i znać jej wewnętrzną strukturę, dlatego Twoim zadaniem jest im dostarczyć niezbędnych informacji, które pozwolą im wdrążać swoje pomysły w celu kreowania wizerunku marki. Oni również są odpowiedzialni za wszelkie projekty związane z firmą i powinni czuć, że są Twoim najważniejszym narzędziem do osiągania wysokiej pozycji w danej branży.

Relacja pracodawca- pracownik jest kluczem do sukcesu, jaki osiąga się poza jej obrębem. Od tego, jak zadbasz o swój zespół zależy, jak będziesz odbierany wśród swoich klientów. Ściśle ugruntowana firma powinna zadbać, aby jej pracownicy mieli poczucie współodpowiedzialności za jej funkcjonowanie. Utrzymując dobre kontakty z zespołem, wzbudzasz ich zaufanie i tym samym jesteście w stanie stworzyć zgrany team, który rozumie się bez słów i każdy zna swoje miejsce w firmie. Każdy pracownik chętniej udziela się i angażuje w życie przedsiębiorstwa, jeżeli ma poczucie, że jest doceniony, a efekt końcowy projektu przynosi mu satysfakcję. Należy podkreślać, że każdy sukces jest nie tylko Twoim osiągnięciem, ale całego zespołu, co stwarza jednocześnie przyjazne miejsce pracy. Jeżeli jesteś zadowolony z pracy swoich podopiecznych, warto jest o tym mówić i odpowiednio wynagradzać. Muszą oni wiedzieć, że ich pozycja w firmie jest stabilna i przyszłość wiążesz w oparciu o dalszą współpracę.