Poradnik Przedsiębiorcy

Wigilia firmowa jako koszt podatkowy - czy to możliwe?

Okres świąteczny kojarzy się wszystkim z miłą atmosferą oraz czasem spędzanym wśród najbliższej rodziny i przyjaciół. Również w otoczeniu zawodowym często pracodawcy organizują spotkania wigilijne dla pracowników, co w większości przypadków staje się tradycją firmową. Przedsiębiorca powinien mieć jednak świadomość, że wigilia firmowa jako koszt może zostać rozliczona tylko w określonych sytuacjach. Co do zasady właściwie udokumentowane wydatki na dany rodzaj “imprezy” pracowniczej stanowią koszty uzyskania przychodów, jednak powinien z nich wynikać jasno określony cel.

Wigilia firmowa jako koszt podatkowy

Zgodnie z definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w ustawie o PIT, są nimi wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. Wskazano w nim wydatki, przy których bez znaczenia pozostaje fakt, że przyczyniły się do uzyskania przychodu - kosztami nigdy być nie mogą.

Na wstępie należy się zastanowić, czy wydatki na spotkania pracownicze zorganizowane w celach spędzenia wspólnej kolacji wigilijnej spełniają wskazaną definicję kosztów podatkowych. Zgodnie z zamierzeniem pracodawcy, omawiane spotkania przyczyniają się do integracji pracowników oraz poprawy relacji pomiędzy zatrudnionymi a pracodawcą. Organizowanie takich inicjatyw może w efekcie przyczynić się do rozwoju wydajności pracy, a także identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem.

Dodatkowo nakłady poniesione na firmowe spotkania wigilijne nie zostały wykazane w katalogu wydatków bezwzględnie wyłączonych z możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1).

Jednak powyższe nie wystarczy, aby bez problemów rozliczyć w kosztach wydatek poniesiony na kolację wigilijną z pracownikami. Powstało bowiem bardziej rygorystyczne podejście organów skarbowych, według których “z takiego spotkania musi wynikać wprost cel motywacyjno-integracyjny dla pracowników, a nie konsumpcja lub przebywanie w swojej obecności jako cel sam w sobie.” (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 kwietnia 2012 r. - nr  IPPB5/423-22/12-2/JC).

Zatem wydatki poniesione na kolację wigilijną będą stanowiły firmowy koszt podatkowy, jeżeli przyczyniają się do zwiększenia wydajności pracy pracowników, a w efekcie do powiększenia przychodów. Jednak ważne jest, iż to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia związku danego wydatku z prowadzoną działalnością. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie sporządzenie planu spotkania lub krótkiego raportu przedstawiającego ogólny zarys spotkania oraz jego cel, np. integracja zespołu, omówienie wyników pracy, itp.

Kolacja wigilijna dla kontrahentów

Niestety wydatki poniesione na organizację spotkania wigilijnego, w którym będą uczestniczyć kontrahenci nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z art. 23. ust. 1 pkt 23, z którego wynika, że za koszty nie można uznać wydatków poniesionych na reprezentację, szczególnie tych poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Wydana w listopadzie 2017 roku interpretacja ogólna MF zmieniła pogląd na koszty reprezentacji, pod kątem wydatków na poczęstunek dla kontrahentów podczas spotkań biznesowych. W oczach organów nakłady te mogą powiększyć koszty podatkowe, pod warunkiem, że cel i temat prowadzonych rozmów będzie dotyczył zakresu wykonywanej działalności gospodarczej - kolacji wigilijnej co do zasady nie można zaliczyć to tej kategorii.

Wigilia a podatek VAT

Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje przedsiębiorcom w takiej części, w jakiej wydatek służył wykonywaniu czynności opodatkowanych. Z pewnymi jednak wyjątkami. Nie podlega odliczeniu bowiem VAT od usług gastronomicznych.