0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej to gorący temat wśród wszystkich osób, które planują w niedalekiej przyszłości ruszyć ze swoim biznesem. Sprawdźmy, kto może otrzymać dotację unijną, na jakich warunkach i jak wygląda cała procedura wnioskowania o finansowanie.

Co to są dotacje unijne i kto może je dostać?

Czym dokładnie są dotacje unijne? To forma wsparcia finansowego, które udzielane jest przedsiębiorcom na terenie całej Unii Europejskiej. Już od kilkunastu lat fundusze europejskie i dotacje realizowane na start różnych biznesów cieszą się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale praktycznie w każdym kraju członkowskim. W ramach pomocy przedsiębiorcy mogą uzyskać kredyt na preferencyjnych warunkach lub dotacje, czyli bezzwrotne dofinansowanie, które może zostać wykorzystane do rozwoju działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o dotację unijną? Przede wszystkim osoby po 30 roku życia, które nie pracują. Środki, które przekazywane na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, są w głównej mierze kierowane do bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, a także osób, które ukończyły już 45 rok życia. Powiatowe oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy pośredniczą w udzielaniu dotacji, dzięki czemu każdy obywatel ma bardzo łatwy dostęp do informacji oraz wsparcia w poprawnym wypełnieniu wniosku.

Jaki projekt dofinansowania wybrać?

Warto mieć świadomość, że nie każda działalność może ubiegać się o dotację unijną. Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności są odpowiednio dystrybuowane na regiony i województwa, dlatego w pierwszej kolejności warto zapoznać się z aktualną listą naborów, które oferują dotację. Każde pojedyncze ogłoszenie projektu ma swoją datę ważności. Jeśli jednak nie uda nam się skompletować wniosku, nie powinniśmy się zamartwiać. Zapewne w niedługim czasie w naszym regionie ponownie zostanie ogłoszony nabór na nowe projekty, na które możemy uzyskać dofinansowanie.

Każdy pojedynczy projekt w bardzo szczegółowy sposób określa cel dotacji, jej maksymalny poziom, a także sposób, w jaki zewnętrzne środki mogą być spożytkowane. Istotne jest podkreślenie, że każdy projekt posiada pewne kryteria wyboru, które muszą być spełnione przez przedsiębiorcę składającego wniosek. Jeśli wyślemy wniosek o dotację projektu, w którego kryteriach się nie mieścimy, z marszu zostaniemy zdyskwalifikowani z możliwości ubiegania się o dodatkowe środki.

Jak wnioskować o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności z Unii Europejskiej?

Okazuje się, że w naszym regionie jest otwarty nabór na dotację unijną, której warunki spełniamy. Co dalej? Jak wnioskować o taką dotację? W pierwszej kolejności powinniśmy zgłosić się do instytucji realizującej projekt unijny, by dowiedzieć się o wszystkich szczegółach, terminach składania wniosku, niezbędnych załącznikach oraz sposobie dostarczenia całej dokumentacji.

W zdecydowanej większości przypadków pierwszy krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym podajemy swoje dane osobowe, odpowiadamy na pytania związane z wykształceniem, sytuacją materialną i innymi kwestiami, które mogą być istotne dla realizatorów projektu. Jeśli nasz formularz zgłoszeniowy został zaakceptowany, możemy przejść do napisania biznesplanu. W tym jednak mogą nam pomóc realizowane przez UE szkolenia, które zapoznają nas z istotą prowadzenia działalności, głównymi obszarami aktywności, a także sposobem na stworzenie atrakcyjnego biznesplanu.

To właśnie biznesplan będzie głównym czynnikiem, który zadecyduje o uzyskaniu dotacji unijnej, dlatego powinniśmy skorzystać ze wszelkich oferowanych form pomocy, w postaci szkoleń, spotkań z doradcą oraz warsztatów. Oprócz biznesplanu niezbędne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie działalności. W tym wniosku musimy zamieścić wszelkie istotne dane o naszym biznesie, wraz ze szczegółowym jego opisem.

Na czym polega ocena wniosku o dotację?

Gdy wniosek wraz z innymi, obowiązkowymi dokumentami został złożony, przychodzi czas na ocenę wniosku oraz podjęcie decyzji o uzyskaniu bądź odmowie dotacji. Zakładając, że od strony formalnej wszelkie kwestie zostały przez nas dopełnione, czas na podjęcie oceny merytorycznej. W ramach niej analizuje się, czy nasz projekt jest spójny z celem programu dotacji, a także czy nasz projekt jest możliwy do realizacji. Jeśli komisja pozytywnie rozpatrzy ten obszar, musi dodatkowo zweryfikować, czy sam wniosek jest zgodny z wszelkimi wytycznymi merytorycznymi projektu. Każdy element wniosku jest poddawany ocenie zgodnie z kartą oceny wniosku. Im większa ilość punktów zdobyta, tym uzyskujemy więcej punktów.

W drugim etapie oceny musimy podjąć rozmowę z doradcą zawodowym, który przeprowadzi z nami szczegółową dyskusją na temat projektu, jego celu, naszych pomysłów oraz innych kwestii formalnych. Podczas tej rozmowy doradca również ocenia nas w określonej skali punktowej. Jeśli suma punktów dwóch etapów jest odpowiednio wysoka, nasz wniosek o dotację zostanie rozpatrzony pozytywnie, a my będziemy mogli cieszyć się z dodatkowego, zewnętrznego finansowania naszej nowej firmy.

Jaka wysokość dotacji unijnych?

Ile wynosi maksymalna wartość dotacji unijnej, którą jesteśmy w stanie uzyskać? To oczywiście zależy od konkretnego profilu projektu, jego organizatorów oraz branży, dla której zewnętrzne dofinansowanie jest kierowane. Kwota maksymalna, która może być przeznaczona na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej to 40 tysięcy złotych.

W ramach dotacji unijnych istnieje możliwość uzyskania również wsparcia pomostowego. To dodatkowy miesięczny wpływ w wysokości 1 tysiąca złotych, którego celem jest pomoc w uzyskaniu względnej płynności finansowej nowego przedsiębiorstwa. Docelowo wsparcie pomostowe jest udzielane na 6 miesięcy od momentu otwarcia działalności gospodarczej, jednak w pewnych sytuacjach może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

Co po podpisaniu umowy o dotację?

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności są uzyskiwane na podstawie umowy, która określa warunki wypłaty środków finansowych, ich przeznaczenie, prawa i obowiązki beneficjenta, a także warunki, na podstawie których umowa może zostać rozwiązana.

Co, gdy unijne środki trafiły na nasze konto? Następnym krokiem jest założenie działalności gospodarczej zgodnie z założeniami ustalonymi we wniosku. Niezbędny więc będzie wybór formy prawnej, sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym, nawiązanie współpracy z księgowym, a także założenie rachunku firmowego. Gdy działalność już istnieje, możemy wykorzystać uzyskane środki ściśle z założeniami projektu. Gdy środki zostaną w całości wykorzystane, w ciągu następnych 30 dni mamy obowiązek rozliczenia projektu. W ramach rozliczenia jesteśmy zobowiązani do przedstawienia faktur i wniosku o płatności.

Czy warto skorzystać z dotacji unijnych?

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej miliony Polaków uzyskało możliwość rozwinięcia swojej kariery zawodowej z minimalnym wkładem własnym. W przeszłości finansowanie możliwość uzyskania finansowania zewnętrznego ograniczała się do uzyskania kredytu bankowego, który i tak podlega spłacie.

Dzisiaj każdy, a szczególnie osoby starsze, bezrobotne oraz te zamieszkujące uboższe regiony mają możliwość wnioskowania o finansowanie swoich projektów i działalności, co w pozytywnie wpływa nie tylko na sytuację majątkową najbardziej potrzebujących, ale również na całą gospodarkę.

Formalności związane z otrzymaniem dotacji

Co do zasady w ewidencji księgowej należy rozliczać wszelkie mające miejsce zdarzenia gospodarcze, jednak dotacje unijne rozliczane są na odrębnych zasadach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacje unijne stanowią przychód, który nie podlega opodatkowaniu, oznacza to że podatnik nie ewidencjonuje otrzymanych środków w KPiR, bowiem transakcja ta jest neutralna na gruncie PIT.

Z kolei w przypadku kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych lub liniowo nie ma możliwości odliczyć wydatków, które zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały sfinansowane środkami, której wskazane zostały w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 wspomnianej ustawy.

Wyjątek stanowią wydatki, które jak wskazuje art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy zostały sfinansowane jednorazowymi środkami przyznanymi na podjęcie działalności z Państwowego Urzędu Pracy (PUP).

Niemniej powyższy wyjątek nie obejmuje zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części, w której zakup został sfinansowany dotacją z PUP.

Szczegóły w zakresie rozliczenia dotacji unijnej omawia artykuł: Dotacja w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów