0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Progi podatkowe a działalność gospodarcza

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nikt z nas nie lubi płacić wysokich podatków. Dla wielu osób przejście z etatu na działalność gospodarczą jest jednym ze sposobów na optymalizację podatkową. Aby jednak ten cel osiągnąć warto wiedzieć jaką formę rozliczania podatku wybrać. W naszym artykule wyjaśniamy z jakich sposobów rozliczania podatku możemy skorzystać. Podpowiadamy też kiedy w działalności gospodarczej warto rozliczać się według skali podatkowej i jak obliczyć wtedy należny podatek na każdym z progów.

Rozliczanie podatku dochodowego z jednoosobowej działalności gospodarczej

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mamy do wyboru cztery możliwe formy opodatkowania. Należą do nich:

  • zasady ogólne
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych metod. Wysokość należnego podatku określa bezpośrednio dla nas Naczelnik Urzędu Skarbowego, kierując się charakterem naszej działalności, liczbą pracowników a nawet miejscem prowadzenia działalności. W ryczałcie ewidencjonowanym płacimy stały procent podatku (od kilku do kilkunastu procent) bezpośrednio od przychodu.

Więcej informacji związanych z możliwością stosowania karty podatkowej od 2022 roku znajduje się w artykule: Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej - jakie zmiany wprowadza Polski Ład?
Do najpopularniejszych jednak form należą: rozliczanie się na zasadach ogólnych oraz podatek liniowy. W obu formach podatek płacimy od dochodu i w obu z nich w rozliczeniu uwzględniamy poniesione koszty.

Pierwszy i drugi próg podatkowy – jak obliczyć podatek na zasadach ogólnych

Przy wyborze tej formy opodatkowania mamy dwa tzw. progi podatkowe. Pierwszy z nich wynosi 17%, drugi z kolei 32%. Aby potrafić obliczyć podatek musimy też rozumieć pojęcia takie jak próg podatkowy i kwota wolna od podatku.

Próg podatkowy to graniczna wartość dzieląca obie stawki podatkowe. W roku 2022 będzie ona wynosiła 120 000 zł. Oznacza to, iż każdy dochód poniżej tej kwoty będzie objęty 17% podatkiem (tzw. pierwszy próg). Gdy nasz dochód z kolei przekroczy ten próg wzrośnie również nasz podatek do 32% (tzw. drugi próg podatkowy). Wyższy podatek zapłacimy jednak tylko od nadwyżek a więc kwoty dochodu osiągniętego powyżej 120 000 zł.

Z kolei kwota wolna od podatku w 2022 r. wynosić będzie stałą wartość 5 100 zł należnego podatku. Oznacza to, że rocznie możemy nasz należny podatek pomniejszyć o stałą kwotę 5100 zł - o taką kwotę dokładnie możemy pomniejszyć należny w danym miesiącu podatek.

Szczegółowe omówienie rozliczania podatku na zasadach ogólnych znajduje się w artykule: Skala podatkowa – nowy próg podatkowy i kwota wolna a Polski Ład

Progi podatkowe - kiedy opłacają się w działalności gospodarczej

Jak zaznaczyliśmy na wstępie wybór właściwej formy opodatkowania może oznaczać realne oszczędności w należnych podatkach. Aby tak jednak się stało musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przeanalizujmy więc:

  • jaki rodzaj działalności chcemy prowadzić,
  • jaki przychód rocznie będziemy w stanie wygenerować,
  • ile mogą wynosić nasze koszty w prowadzonej działalności.

Zdecydowanie jeśli rocznie osiągniemy przychód znacząco wyższy niż próg podatkowy (120 000 zł) wtedy forma podatku liniowego gdzie występuje stała stawka podatku 19% od każdej zarobionej złotówki będzie dla nas korzystniejsza.

Jeśli jednak nasze przychody będę w okolicy tej kwoty lub nawet niższe wtedy warto rozważyć opodatkowanie na zasadach ogólnych. Musimy tylko liczyć się z tym, iż w ostatnich miesiącach, gdy przekroczone zostaną progi podatkowe, oddamy fiskusowi więcej. W skali całego roku może się to jednak opłacać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów