0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca a nota - podstawowe różnice

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W sytuacji gdy na otrzymanej od sprzedawcy fakturze są błędy, skorygować je może faktura korygująca bądź nota korygująca (w przypadku błędów w danych formalnych). Sprawdź, w jakiej sytuacji fakturę powinien skorygować sprzedawca za pomocą faktury korygującej, a kiedy nabywca za pomocą noty księgowej! 

Faktura korygująca - podstawowe informacje

W przypadku gdy wystawiona faktura trafiła do obiegu prawnego (tj. została przekazana nabywcy) oraz jednocześnie posiada błędy rachunkowe lub miała miejsce oczywista omyłka, to sprzedawca ma możliwość sporządzenia do niej faktury korygującej.

Jak wskazuje art. 106j. ust. 1 ustawy o VATfaktura korygującą może być wystawiona przez sprzedawcę w przypadku gdy po wystawieniu faktury (pierwotnej):

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu;

 • udzielono opustów i obniżek cen;

 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań;

 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty;

 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury”.

Forma tego rodzaju dokumentu nie jest dowolna. Jak wynika z ust. 2 faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy “FAKTURAKORYGUJĄCA’’ lub wyraz “KOREKTA”,

 • kolejny numer oraz datę wystawienia,

 • dane z faktury, której dotyczy faktura korygująca oraz nazwę towaru lub usługi które obejmuje korekta,

 • przyczynę korekty,

 • wartość korekty podstawy opodatkowania bądź wartość korekty podatku należnego uwzględniając podział na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej - w przypadku gdy korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego,

 • prawidłową treść korygowanych pozycji jeżeli błąd dotyczy sytuacji innej niż w pkt. 5.

Możliwość wystawienia faktury korygującej ma wyłącznie sprzedawca.

Rozliczenie faktury korygującej zależne jest od powodu jej wystawienia a także od jej rodzaju (korekta zmniejszająca/zwiększająca).

Jeżeli korekta została wystawiona ze względu na kolejne zdarzenie gospodarcze (które nastąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej) mające wpływ na wartość sprzedaży (np. udzielenie upustu), na gruncie VAT księgowanie faktury korygującej:

 • zmniejszającej następuje w dacie odbioru faktury korygującej

 • zwiększającej następuje w dacie wystawienia korekty.

Natomiast na gruncie PIT - w dacie jej wystawienia (bez względu na jej rodzaj). 

Jeżeli jednak korekta wynika z błędu rachunkowego lub oczywistej omyłki, na gruncie VAT fakturę korygującą:

 • zmniejszającą należy zaksięgować w dacie odbioru korekty

 • zwiększającą należy ująć w dacie w dacie faktury pierwotnej (korygowanej).

Jeżeli chodzi o rozliczeniu takich korekt a gruncie PIT, następuje ono w dacie wystawienia faktury pierwotnej.

Od 2021 roku księgowanie faktury korygującej ulegnie zmianie na skutek wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. SLIM VAT. Szczegóły znajdują się w artykule: Proste fakturowanie korekt sprzedaży - w nowelizacji ustawy o VAT!

Nota korygująca

Prawo do skorygowania niektórych pomyłek na fakturze pierwotnej ma nabywca zakupionego towaru bądź usługi. Wówczas dokumentem korygującym jest nota korygująca. Aby nabywca miał możliwość jej wystawienia, błąd musi dotyczyć m.in.: 

 • daty wystawienia,

 • nazw oraz adresów sprzedawcy i nabywcy (dotyczy również literówek),

 • numeru NIP obu podatników,

 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów bądź wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty,

 • nazwy towaru lub usługi.

Przy tego rodzaju fakturze wymagana jest akceptacja wystawcy faktury. W tym przypadku należy zaznaczyć, że taka faktura korygująca powinna zawierać:

 • wyrazy “NOTA KORYGUJĄCA”,

 • kolejny numer wraz z datą wystawienia,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,

 • wskazanie treści korygowanej oraz treści prawidłowej.

Faktura korygująca a nota - podsumowanie

W związku z powyższym, niektóre błędy na fakturze mogą zostać skorygowane zarówno przez nabywcę jak i sprzedawcę. Jeżeli chodzi o rozliczenie faktury korygującej - zależne jest ono od jej rodzaju. Dlatego też warto znać podstawowe zasady rozliczenia korekt w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów