0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak paragonu fiskalnego a korekta sprzedaży na kasie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep ze sprzętem RTV. Ostatnio klient kupił PlayStation jako prezent, jednak okazało się, że dziecko już je ma, dlatego przyniósł nam je do zwrotu. Niestety zagubił paragon. Za towar zapłacił kartą. Czy brak paragonu fiskalnego uniemożliwia dokonanie korekty? 

Jerzy, Człuchów

 

Z treści pytania wynika, że posiada Pan dokumenty, z których w sposób jednoznaczny wynika, iż towar został nabyty w Pana sklepie. Dlatego brak paragonu fiskalnego nie skutkuje brakiem możliwości dokonania korekty przychodu. 

Kwestie dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 3 powołanego rozporządzenia zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji zawierającej:

  • datę sprzedaży;
  • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Natomiast w myśl § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję, wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Możliwość pomniejszenia obrotu m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów istnieje pod warunkiem, że zwrot towaru jest prawnie dopuszczalny i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc odpowiednie udokumentowanie zwrotu towaru oraz jego wartości.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem „dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży”. W mojej opinii w przypadku braku paragonu fiskalnego dopuszczalne jest zastąpienie oryginału paragonu fiskalnego innym dokumentem. Niewątpliwie takim dokumentem będzie wydruk z banku potwierdzający nabycie PlayStation przy użyciu karty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów