0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca otrzymana przed fakturą pierwotną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wzmożoną pracą przez cały okres jej prowadzenia. Obok standardowych zleceń pojawiają się też takie, które firma nie jest w stanie zrealizować z różnych przyczyn. Efektem jest np. wystawienie faktury korygującej. Odbiorca tej faktury musi ją odpowiednio rozliczyć w PKPiR. Niejednokrotnie mogą wystąpić sytuacje, gdy faktura korygująca będzie pierwszym dokumentem jaki otrzyma przedsiębiorca a dopiero później zostanie przekazana podatnikowi faktura pierwotna. Przyczyn może być wiele, m.in.: zagubienie faktury pierwotnej, otrzymanie faktury korygującej później aniżeli pierwotnej i inne. Jak wówczas postąpić z rozliczeniem faktury korygującej nie posiadając faktury pierwotnej?

Czym jest faktura korygująca?

Zgodnie z utrwaloną i wieloletnią linią orzeczniczą faktura korygująca nie stanowi odrębnego zdarzenia a odnosi się do sytuacji (faktury pierwotnej), której zmiana spowodowała powstanie konieczności skorygowania pierwotnej wartości lub ilości towarów lub usług i obowiązek wystawienia faktury korygującej.

Faktura korygująca - moment ujęcia w ewidencji

W myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanym dalej PDOF, faktury korygujące z wyjątkiem faktur wystawionych za przyczyną błędu rachunkowego lub inną oczywistą pomyłką, należy ująć w okresie rozliczeniowym, w którym daną fakturę korygującą otrzymano.

Natomiast faktury korygujące, których wystawienie było skutkiem błędu rachunkowego lub inną oczywistą pomyłką, będą obligować przedsiębiorcę do ujęcia tej faktury w dacie wystawienia faktury pierwotnej.

W związku z powyższym, nie można na bieżąco ująć faktury korygującej w odniesieniu do pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub powiększenia przychodów w przypadku niewystarczającej wysokości kosztów) w przypadku braku faktury pierwotnej, czyli punktu odniesienia w stosunku do którego odnosi się wystawiona faktura korygująca.

Kiedy mamy prawo obniżyć podatek naliczony z faktury korygującej

Zgodnie z art. 86a ust. 19a ustawy o VAT w sytuacji gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

Jeżeli nabywca towaru nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Tak więc jeżeli przedsiębiorca, który otrzymał najpierw fakturę korygującą, nie może dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez ujęcia wpierw faktury pierwotnej.

Należałoby w tej sytuacji postarać się o duplikat faktury pierwotnej i ująć w tym samym miesiącu najpierw duplikat faktury pierwotnej a następnie fakturę korygującą.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna z 18 kwietnia 2016r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPP1/4512-38/16/KM.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów