Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy nabywca ma prawo żądać zmiany danych na fakturze?

Nabywca ma prawo nie zgadzać się z zapisami na fakturze, którą otrzymał od sprzedawcy - może mieć zastrzeżenia praktycznie do każdej z pozycji dokumentu. W sytuacji gdy błędy dotyczą np. stawki podatku VAT czy opisu towaru, tylko sprzedawca może je skorygować. Natomiast sam nabywca może jedynie wystawić notę korygującą w przypadku, gdy błąd dotyczy mało znaczących elementów faktury, takich jak np. błędny NIP, adres, pomyłka w nazwie itp. Co zrobić, kiedy nabywca domaga się zmiany danych na fakturze?

Kto i kiedy może wystawiać faktury?

Faktury mogą wystawiać przede wszystkim czynni podatnicy VAT. Obowiązek podatkowy na gruncie VAT rodzi się wówczas w momencie dokonania dostawy towarów bądź wykonania usługi. Jeżeli chodzi o termin wystawienia faktury, określa go art. 106i ust. 1 ustawy o VAT - najpóźniej 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę albo dostarczono towar.

Zmiana danych na fakturze

Możliwość żądania od sprzedawcy zmiany danych na fakturze (wystawienia faktury korygującej) może pojawić się w kilku sytuacjach:

  1. niewystawienie jej grozi złamaniem Kodeksu Karnego Skarbowego. Dotyczy to przypadków, gdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawiania faktur, co jest konieczne w trzech sytuacjach:
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a nabywca innym przedsiębiorcą
  • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, a osobą żądającą wystawienia faktury jest osoba prywatna
  • sprzedawca jest zwolniony z VAT, nabywca żąda jej wystawienia
  • Gdy faktura zaginie bądź ulegnie zniszczeniu, sprzedawca jest obowiązany do wystawienia duplikatu na żądanie nabywcy. Należy go wydać za każdym razem do czasu upływu terminu przedawnienia podatkowego.
  • faktura nie posiada niezbędnych elementów zastrzeżonych w ustawie (art. 106e ust. 1 ustawy o VAT). Chodzi o te elementy, które nie mogą zostać skorygowane notą. Są nimi: błędna cena, stawka lub kwota VAT, błędy w obliczeniach, daty albo dane nabywcy niezgodne z rzeczywistością,  czy sytuacja, gdy nabywcą lub sprzedawcą był kto inny niż sugeruje to dokument.
  • faktura jest niezgodna z ustaleniami stron. Gdy umowa została zawarta na piśmie, to sytuacja jest prosta - można się na nią powołać w razie sporu sądowego. W innej sytuacji dowód może stanowić wszelkiego rodzaju korespondencja stron (np. e-maile).

Reasumując, jeżeli faktura jest zgodna ze stanem rzeczywistym, to nie można zmusić sprzedawcy do jej zmiany. Nabywca nie ma możliwości przymuszenia wystawcy faktury do m.in. wystawienia faktury elektronicznej zamiast papierowej, zrezygnowania z faktury zbiorczej, wystawienia faktury pełnej zamiast uproszczonej itd.