0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W obrocie gospodarczym często zdarzają się sytuacje, które wymagają zmodyfikowania (poprawienia bądź zaktualizowania) niektórych informacji znajdujących się na fakturze. W takim wypadku przedsiębiorca może wystawić fakturę korygującą (jeżeli korekta dotyczy jego sprzedaży) bądź też - w określonych przypadkach - notę korygującą (jeżeli koryguje fakturę zakupową).

Faktura korygująca - kiedy się je wystawia?

Faktury korygujące wystawia się w przypadku:

 • zwrotu kupionych towarów, na które została wystawiona faktura pierwotna (źródłowa),
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku od towarów i usług,
 • udzielenia rabatów, zwrócenia towaru sprzedawcy, zwrócenia nabywcy kwot nienależnych lub zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Jakie błędy można skorygować fakturą korygującą?

Za pomocą tego typu dokumentu można skorygować pozycje faktury, które dotyczą:

 • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwoty należności ogółem, wraz z należnym podatkiem.

Co powinna zawierać faktura korygująca?

Elementy, które powinna zawierać faktura korygująca uzależnione są od przyczyny korekty, a właściwie od  tego - co korygują.

W przypadku, gdy sprzedawca po wystawieniu faktury udzielił nabywcy rabatu, opustu lub po prostu obniżył cenę sprzedanego towaru lub wykonanej usługi musi wystawić fakturę korygującą zawierającą:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-4,
 • okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka,
 • kwotę udzielonego opustu lub obniżki oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Wyżej opisane przepisy znajdują zastosowanie w przypadku:

 • zwrotu towarów i opakowań,
 • zwrotu nabywcy części lub całości zapłaty.

Faktura korygująca zwiększająca cenę wydanego towaru lub wykonanej usługi powinna zawierać co najmniej:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny,
 • kwotę podwyższenia podatku należnego.

Wszelkiego rodzaju inne korekty powinny zawierać:

 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
 • kwoty podane w omyłkowej wysokości,
 • kwoty w wysokości prawidłowej.

Każda faktura korygująca powinna zawierać nazwę “FAKTURA KORYGUJĄCA” lub “KOREKTA”.

W określonych sytuacjach sprzedawca powinien uzyskać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Jest to konieczne w przypadku, gdy zmniejsza ona podstawę opodatkowania lub gdy stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku na fakturze. Ponadto potwierdzenie jest niezbędne, gdy korekta wystawiana jest do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów