Poradnik Przedsiębiorcy

Grzywna za przestępstwa skarbowe - 2018

Kara za przestępstwa skarbowe, to oprócz grzywny również kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności.

Grzywna za przestępstwa skarbowe - 2018

Kara grzywny jest wyrażona w stawkach dziennych i nakładana przez sąd. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720.

  • stawka dzienna, to od 70 zł do 28 000 zł,
  • grzywna minimalna, to 700 zł,
  • grzywna maksymalna, to 20 160 000 zł.

Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystu-krotności.