0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć koszty wysyłki przy sprzedaży przez Internet

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Koszty transportu (w tym wysyłki) towarów związane z dostawami towarów powinny podwyższać podstawę opodatkowania tych dostaw.

Koszty transportu, którymi dostawca obciąża nabywcę, powiększają podstawę opodatkowania dostarczanych towarów. Istnieje jednak możliwość wyłączenia z opodatkowania VAT kosztów wysyłki. Sposób ten polega na udzielaniu sprzedawcy przez kupującego pełnomocnictwa szczegółowego, które upoważnia go do zawarcia w imieniu kupującego umowy z pocztą lub firmą kurierską (dotyczącej przesłania kupionego towaru).

Przepisy prawa cywilnego nie wymagają dla pełnomocnictw szczegółowych określonej formy, w szczególności formy pisemnej. W konsekwencji dopuszczalne jest udzielenie przez kupującego pełnomocnictwa do zawarcia umowy z pocztą czy firmą kurierską w jego imieniu przez zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego czy warunków aukcji internetowej.

Skutkiem tego jest wyłączenie kosztów przesyłki z podstawy opodatkowania towarów, a więc brak konieczności doliczania VAT do tych kosztów. W takim przypadku nie dochodzi do odrębnie opodatkowanej czynności podlegającej opodatkowaniu, lecz do wyłączenia z podstawy opodatkowania określonej kwoty . Nie należy wtedy ewidencjonować kosztów wysyłki za pomocą kas rejestrujących czy wskazywać tych koszty jako odrębnej pozycji na fakturach wystawianych nabywcy. Koszty wysyłki mogą być natomiast wskazane na fakturze w formie adnotacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów