Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak rozliczyć koszty wysyłki przy sprzedaży przez Internet

Koszty transportu (w tym wysyłki) towarów związane z dostawami towarów powinny podwyższać podstawę opodatkowania tych dostaw.

Koszty transportu, którymi dostawca obciąża nabywcę, powiększają podstawę opodatkowania dostarczanych towarów. Istnieje jednak możliwość wyłączenia z opodatkowania VAT kosztów wysyłki. Sposób ten polega na udzielaniu sprzedawcy przez kupującego pełnomocnictwa szczegółowego, które upoważnia go do zawarcia w imieniu kupującego umowy z pocztą lub firmą kurierską (dotyczącej przesłania kupionego towaru).

Przepisy prawa cywilnego nie wymagają dla pełnomocnictw szczegółowych określonej formy, w szczególności formy pisemnej. W konsekwencji dopuszczalne jest udzielenie przez kupującego pełnomocnictwa do zawarcia umowy z pocztą czy firmą kurierską w jego imieniu przez zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego czy warunków aukcji internetowej.

Skutkiem tego jest wyłączenie kosztów przesyłki z podstawy opodatkowania towarów, a więc brak konieczności doliczania VAT do tych kosztów. W takim przypadku nie dochodzi do odrębnie opodatkowanej czynności podlegającej opodatkowaniu, lecz do wyłączenia z podstawy opodatkowania określonej kwoty . Nie należy wtedy ewidencjonować kosztów wysyłki za pomocą kas rejestrujących czy wskazywać tych koszty jako odrębnej pozycji na fakturach wystawianych nabywcy. Koszty wysyłki mogą być natomiast wskazane na fakturze w formie adnotacji.