0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup materiałów podstawowych?

Wielkość tekstu:

Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób powinien zostać zaksięgowany zakup materiałów, używanych następnie do produkcji produktu finalnego?

Mariusz, Jaworzyna Śląska

 

Jak wynika z załącznika do rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w kolumnie  10 ujmuje się zakup towarów handlowych oraz materiałów. Przez towary handlowe należy rozumieć wyroby, przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym oraz produkty uboczne, uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Natomiast materiałami podstawowymi określa się materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego produktu.

Przy czym przez towary handlowe należy rozumieć wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast przez materiały podstawowe-  materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu.

Reasumując materiały zużyte do wytworzenia wyrobu gotowego należy ująć w kolumnie 10 KPiR, dotyczącej zakupu towarów handlowych i materiałów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów