0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczanie polisy ubezpieczeniowej obejmującej dwa lata podatkowe

Wielkość tekstu:

Właśnie wykupiłem polisę dla samochodu firmowego, która obejmuje zarówno część roku 2013, jak i część roku kolejnego - 2014. Jak ją ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów? Nadmienię, że nie korzystam z metody kasowej.

Józef, Opoczno

 

Stosując metodę memoriałową rozliczania kosztów wymagane jest rozróżnianie kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z osiąganym przychodem. Podatnik stosujący tę metodę powinien ujmować koszty bezpośrednie w okresie, w którym powstają odpowiadające im przychody, natomiast koszty pośrednie – w dacie ich poniesienia, tj. w dacie wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego podstawy zapisu w księdze. Jednocześnie koszty pośrednie, które przypadają na okres przekraczający dany rok podatkowy, podlegają proporcjonalnemu podziałowi na lata podatkowe, których dotyczą.

W opisanej przez Pana sytuacji wydatek ten należy podzielić na lata podatkowe, których dotyczy, tzn. część polisy dotyczącej roku 2013 należy ująć w KPiR pod datą wystawienia polisy, natomiast część obejmującą rok 2014 pod datą 1 stycznia 2014 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów