0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta paliwowa a możliwość odliczenia VAT od zakupów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta paliwowa to popularne narzędzie służące do bezgotówkowego rozliczania zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Posiadający taką kartę klient uprawniony jest do nabycia paliwa i innych produktów na wybranych stacjach, bez potrzeby posiadania przy sobie gotówki lub karty płatniczej. Karta paliwowa wykorzystywana jest głównie ze względu na wygodę. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy możliwe jest odliczanie VAT od zakupu paliwa, wykazanego na fakturach VAT dokumentujących zakup przy użyciu karty paliwowej.

Kiedy można odliczyć VAT od firmowych zakupów?

Kwestię prawa odliczenia VAT od zakupów szczegółowo regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu przysługuje przedsiębiorcy, który:

  1. spełnia definicję podatnika zawartą w art. 15 ustawy;
  2. dokonuje zakupu określonych towarów i usług w celu wykorzystania ich do działalności opodatkowanej VAT.

Warto również nadmienić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy wyłącznie tych towarów i usług, co do których przepisy prawa zezwalają na takie odliczenie. Popularnym przykładem sytuacji, w której podatnicy nie mogą odliczać VAT z faktury jest zakup usługi hotelowej - mimo otrzymania faktury VAT, na której widnieje kwota podatku, przedsiębiorca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ stosownie do przepisów ustawy usługi hotelowe (noclegowe itp.) zostały wyłączone z tej możliwości. Oprócz tego faktura VAT dokumentująca wydatek powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy. 

Spełnienie powyższych przesłanek to jedyny i bezwzględny warunek, by przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT z faktur kosztowych.

Odliczanie VAT od zakupu paliwa do pojazdów

Zmiany w VAT dotyczące samochodów w firmie, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r., bez wątpienia należą do jednych z najistotniejszych nowelizacji, które dotychczas miały miejsce w odniesieniu do przepisów podatkowych. Ustawodawca, mając na uwadze parametry techniczne pojazdów, podzielił je na 3 grupy. Przyporządkowanie pojazdu do jednej z 3 grup wskazuje, w jakiej wysokości podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT od zakupów związanych z pojazdem - 50% lub w pełnej wysokości. 

Przedsiębiorcy wykorzystujący prywatne samochody osobowe w swoich firmach doskonale znają z kolei zmiany przepisów, które nastąpiły 1 lipca 2015 r. i które regulują odliczanie VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych. Korzystne zmiany objęły możliwość odliczania 50% kwoty podatku naliczonego od zakupu paliwa wykazanego na fakturach VAT. Do końca czerwca 2015 roku prawo to było ograniczone i dotyczyło wyłącznie wydatków eksploatacyjnych.

Karta paliwowa - odliczanie VAT od zakupu paliwa

Odliczanie VAT od zakupu paliwa rozliczanego w formie bezgotówkowej, czyli przy użyciu karty paliwowej, budzi wiele wątpliwości wśród podatników. Przepisy natomiast są jednoznaczne - o ile spełniono wyżej wymienione warunki, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu firmowego zakupu. Podatnik, który nabył przy użyciu karty paliwowej towary i usługi, może odliczyć VAT naliczony z faktur VAT dokumentującej taki zakup, pod warunkiem, że są one związane z czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 15 czerwca 2015 r., sygn. IPPP1/4512-420/15-2/IGo. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji dotyczył konkretnie prawa do odliczenia 50% VAT od 1 lipca 2015 r., wykazanego na fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług przez spółkę przy użyciu kart paliwowych.

Zgodnie ze stanowiskiem organu: (...) od 1 lipca 2015 roku Spółka będzie miała prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wykazanego na fakturach VAT wystawianych na jej rzecz przez Y, a dokumentujących nabycie towarów i usług (w tym paliwa) przy użyciu kart paliwowych, z których spółka korzysta na podstawie i na zasadach wskazanych w umowie zawartej z Y.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów