0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla groomera - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca groomera jest pracą ze zwierzętami - polega ona m.in. na strzyżeniu, rozczesywaniu czy pielęgnacji ich sierści. Przedsiębiorca świadczący tego typu usługi może mieć wątpliwości, czy konieczne jest w jego przypadku prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy kasa fiskalna dla groomera jest obowiązkowa!

Zwolnienie z kasy rejestrującej ze względu na obroty

Obowiązek używania kas fiskalnych wynika bezpośrednio z ustawy o VAT (art. 111 ust. 1). Zgodnie z tym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedsiębiorcy mają jednak prawo do skorzystania ze zwolnienia ze względu na niskie obroty. Zwolnienia obowiązują podatników, w przypadku których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym 20 000 zł. Przepis ten zawarty został w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeżeli sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych rozpoczęła się w trakcie trwania roku podatkowego, podatnik również może skorzystać ze zwolnienia. W takim przypadku limit obliczany jest proporcjonalnie - na podstawie okresu, w którym realizowana jest wspomniana sprzedaż.

Uwaga!
Szczegółowo temat zwolnień omówiony został w artykule: Zwolnienie z kasy fiskalnej na podstawie struktury obrotu.

Kasa fiskalna dla groomera a usługi wyłączone ze zwolnień

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewidują ponadto czynności, w przypadku których nie można zastosować zwolnień z kasy ze względu na limit obrotów. Wśród nich znalazło się m.in. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych (par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia).

Ważne!
Posiadanie kasy fiskalnej jest obowiązkowe w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Nie ma tu znaczenia wysokość obrotu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Stwierdzić jednak należy, że wyłączenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych ma zastosowanie tylko w przypadku świadczenia tych usług na rzecz ludzi, nie zwierząt. Kasa fiskalna dla groomera nie musi być więc obowiązkowa - jeżeli nie zostanie przekroczony limit obrotów. Taka opinia została przedstawiona przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lutego 2015 r., sygn. IPTPP4/4512-28/15-2/UNR:
(...) Oceniając kwestie wyłączenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych należy stwierdzić, że nie obejmują one usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych świadczonych psom i kotom bowiem systematyka tego przepisu wskazuje, że ww. przepis rozporządzenia obejmuje usługi świadczone osobom, a nie zwierzętom. Zatem, wyłączenie z korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit j) ww. rozporządzenia nie odnosi się do świadczonych psom i kotom usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. (...)

Przykład 1.

Podatnik świadczący usługi groomerskie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W poprzednim roku podatkowym obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych wyniósł u tego przedsiębiorcy 15 000 zł. W związku z tym ma on prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w danym roku podatkowym.

Kasa fiskalna dla groomera - kiedy jest obowiązkowa?

Podsumowując, kasa fiskalna dla groomera nie musi być obowiązkowa. Warunkiem jest w tym przypadku nieprzekroczenie limitu 20 000 zł obrotu na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów