0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla fotografa - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Kto musi ją posiadać, a kto może skorzystać ze zwolnienia? Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla fotografa jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna dla fotografa a limit obrotu

Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczyli obrotu powyżej 20 tys. zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej. Powyższe zdanie znajduje potwierdzenie w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (§ 3 pkt 1 rozporządzenia).

Uwaga!

Zgodnie z § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia, zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania kasy, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.

W sytuacji gdy limit obrotu zostanie przekroczony, wówczas kasa fiskalna dla fotografa będzie obowiązkowa. Przedsiębiorcy świadczący usługi fotograficzne będą musieli wówczas rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyli limit zwolnienia.

Przykład 1.

Przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fotograficznych wyłącznie dla firm. Czy w tej sytuacji zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej?

Kasa fiskalna dla fotografa świadczącego usługi wyłącznie na rzecz firm nie jest obowiązkowa. Dokumentami potwierdzającymi sprzedaż będą faktury.

Przykład 2.

Przedsiębiorca świadczy usługi fotograficzne dla osób prywatnych. W kwietniu 2017 roku został przekroczony limit obrotu. Czy podatnik zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy?

W przypadku gdy limit obrotu powyżej 20 tys. na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych został przekroczony, podatnik zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Zatem powstaje obowiązek instalacji kasy w terminie dwóch miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.

Stanowisko organów podatkowych a kasa fiskalna dla fotografa

Wiele wątpliwości budzi wcześniej wspomniany § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia, a dokładniej świadczenie usług fotograficznych oraz przekazywanie ich klientom na płycie DVD lub innym nośniku (zapisany nośnik danych cyfrowych i analogowych).

W indywidualnej interpretacji podatkowej o sygn. IBPP3/4512-301/15/KG, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 24 czerwca 2015 roku, możemy przeczytać, że w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje usługi polegające m.in. na fotografowaniu i wideofilmowaniu wydarzeń z życia rodzinnego czy społecznego (chrzciny, wesela, imprezy okolicznościowe) na rzecz osób prywatnych oraz finalnie przekazuje je klientom na wybranym nośniku (płyta CD, DVD, karta pamięci, dysk) (...) nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Wynika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług wideofilmowania i usług fotograficznych przekazanych na będących własnością klienta lub zakupionych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nośnikach (płyty CD, DVD, kasety itp.) (...).

Kasa fiskalna dla fotografa - czy możliwe jest zwolnienie przedmiotowe?

Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Zwolnienie to zostało określone w pozycji 39 załącznika ww. rozporządzenia. Na tej podstawie zwolnione jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Gdy powyższe warunki zostaną spełnione kasa fiskalna dla fotografa nie będzie obligatoryjna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów