Poradnik Przedsiębiorcy

Limity wysokości kapitału zakładowego w spółkach - 2014

Czym jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy jest wkładem wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa, który wnieśli podczas zakładania spółki. Wysokość wymaganego kapitału zakładowego jest zależna od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Limity wysokości kapitału zakładowego - 2014

Cechą charakterystyczną kapitału zakładowego jest fakt, że jego wysokości nie jest stała - może się zmieniać w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Stała i regulowana przepisami prawa jest natomiast jego minimalna wartość.

 

Spółka

Limity (kapitału i udziałów)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  • Kapitał zakładowy - co najmniej 5 000 złotych

  • Wartość nominalna udziału - nie niższa niż 50 złotych

Spółka komandytowo - akcyjna

  • Kapitał zakładowy - co najmniej 50 000 złotych

Spółka akcyjna

  • Kapitał zakładowy - co najmniej 100 000 zł

  • Wartość nominalna akcji - nie niższa niż 1 gr