0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nadgodziny w delegacji - co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W myśl art. 775 kp pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Czy wykonując pracę ponad wymiar czasu pracy powstaną wtedy nadgodziny w delegacji?

Nadgodziny w delegacji a czas podróży

W ramach delegacji można wyróżnić czas samej podróży, czyli czas przejazdu do miejsca wykonania zadania i powrotu, który może przypadać:

  • w czasie pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy,
  • poza czasem pracy określonym w rozkładzie obowiązującym pracownika.

Poniższa tabela obrazuje, które godziny podróży służbowej wliczają się do czasu pracy pracownika.

Podróż

Czas podróży w trakcie godzin pracy

Czas podróży po godzinach pracy

Wlicza się do czasu pracy

Nie wlicza się do czasu pracy

 
Jeżeli czas samej podróży służbowej przypada w obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy, wliczany jest do czasu pracy. Jeżeli podróż wypada poza obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, nie jest wliczana do czasu pracy i w związku z tym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Jak orzekł Sąd Najwyższy, odbywanie podróży służbowej poza godzinami czasu pracy nie rodzi obowiązku wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli przepis szczególny tego nie przewiduje (wyrok z 27 października 1981 r. I PR 85/81)

Przykład 1.

Pan Maciej, który zgodnie z rozkładem czasu pracy pracuje codziennie od 8.00 do 16.00, został wysłany w delegację. Do miejscowości, w której ma wykonać zadanie jedzie pociągiem od godz. 8.00 do 11.00. Od 14.00 przystąpił do wykonania zadania, które trwało do 17.00. Pan Maciej miał powrotny pociąg o godzinie 18.00, a na miejscu był o godzinie 21.00.

Podczas samej podróży Pan Maciej nie wykonywał pracy, ale w jego przypadku czas dojazdu odbywał się w normalnych godzinach pracy, od 8.00 do 11.00. Powrót Pana Macieja odbywał się po godzinach pracy - od 18.00 do 21.00 - w związku  z tym z tytułu powrotu nie przysługuje mu dodatek za nadgodziny w delegacji.

Przykład 2.

Tak jak było wspomniane w pierwszym przykładzie, Pan Maciej podróżował pociągiem. Podczas powrotu z delegacji sporządzał raport  z wyjazdu  na potrzeby firmy. W związku z tym, że Pan Maciej wykonywał podczas samej podróży pracę, która odbywała się poza godzinami jego pracy, od 18.00 do 21.00, otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie za nadgodziny w delegacji.

Należy pamiętać, że tak jak w przypadku Pana Macieja z powyższego przykładu, za czas pracy uznaje się okresy, w których pracownik, podróżując, świadczy pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 1978 r. I PR 45/78).

Nadgodziny w delegacji a czas wykonania zadania

W ramach delegacji oprócz czasu samej podróży służbowej można jeszcze wyróżnić czas wykonania zleconego zadania, które może przypadać:

  • w czasie pracy zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy,
  • poza czasem pracy określonym w rozkładzie obowiązującym pracownika.

Wykonanie zadania

Czas wykonania zadania w trakcie godzin pracy

Czas wykonania zadania po godzinach pracy

Wlicza się do czasu pracy

Wlicza się do czasu pracy

 
Jak wynika z powyższej tabeli, czas faktycznie przepracowany w związku z wykonywaniem polecenia służbowego poza normalnym czasem pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownikowi przysługuje za pracę dodatek za nadgodziny.

Przykład 3.

Pani Agata pracuje zgodnie z rozkładem czasu pracy codziennie od 8.00 do 16.00. Została wysłana w delegację do oddziału swojej firmy do innej miejscowości w celu przeprowadzenia szkolenia z czasu pracy. Pani Agata na miejsce dojechała o 12.00, a szkolenie trwało 6 godzin - od 13.00 do 19.00.

Prowadzenie szkolenia przez panią Agatę od 13.00 do 16.00 odbywało się w czasie jej normalnych godzinach pracy, w związku z tym zaliczają się do czasu pracy. Natomiast dalszy ciąg szkolenia, od 16.00 do 19.00, odbywał się poza godzinami pracy pani Agaty, wlicza się on do czasu jej pracy i stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Podczas delegacji pracownikowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w nadgodzinach zgodnie z art. z art. 1511 kp.
Określenie czasu pracy w delegacji jest bardzo istotne dla ustalenia wysokości wynagrodzenia. Za okresy wykonywania czynności zawodowych po godzinach pracownik musi otrzymać dodatek za nadgodziny w wysokości 50% lub 100% pensji.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów