Poradnik Przedsiębiorcy

Niewykorzystany bilet lotniczy w KPiR - czy to możliwe?

Zakupiłem dla pracownika bilet lotniczy do Francji w celu udania się na negocjacje z kontrahentem. Niestety przedstawiciel kontrahenta zachorował, przez co negocjacje zostały przełożone. Przebukowanie biletu na nowy termin byłoby droższe niż zakup nowego biletu. Czy w takiej sytuacji niewykorzystany bilet lotniczy mogę zaliczyć do kosztów firmowych?

Florian, Kisielice

 

Zgodnie z art. 22 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Bilety lotnicze nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT, w związku z czym co do zasady mogą zostać zaliczone do kosztów.

Kluczową kwestią przy wyznaczaniu zasadności poniesionego wydatku oraz uznaniu go za koszt firmowy jest określenie jego celowości. Za koszt firmowy można uznać zatem wydatek, który racjonalnie i gospodarczo związany jest z prowadzoną działalnością i poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu.

Brak jest podstaw, aby wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatek na zakup biletu lotniczego, który nie został wykorzystany z przyczyn niezależnych od podatnika.

Potwierdzenie tego stanowiska można znaleźć w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB3/423-724/10-2/KS, wydanej 22 listopada 2010 roku, gdzie czytamy: podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie biletu lotniczego dla pracownika, w sytuacji, w której podróż służbowa pracownika nie odbyła się z przyczyn niezależnych od podatnika i nie mógł on przewidzieć w momencie dokonania zakupu biletu, że określone spotkanie/ wydarzenie zostanie odwołane.

Zatem w sytuacji gdy podatnik nie podjął działań w celu przebukowania biletu, ponieważ byłoby to droższe niż zakup nowego biletu, co do zasady nie ma podstaw do zakwestionowania ujęcia faktury za niewykorzystany bilet lotniczy w kosztach firmowych.