Poradnik Przedsiębiorcy

Jednorazowa amortyzacja czy bezpośrednie zaliczenie wydatku w koszty firmowe

Samochód, którego wartość nie przekracza 3 500 zł, można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych lub zamortyzować jednorazowo. Jednak co jest korzystniejsze dla podatnika? Jednorazowa amortyzacja czy bezpośrednie zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych? Odpowiadamy poniżej.

Amortyzacja samochodu o wartości powyżej 3 500 zł

Sposób zaliczenia samochodu do kosztów przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od jego wartości. W sytuacji, gdy wartość samochodu przekracza 3 500 zł, nie może on zostać zaliczony jednorazowo do kosztów podatkowych. W takiej sytuacji konieczne jest włączenie go do ewidencji środków trwałych i dokonywanie regularnych odpisów amortyzacyjnych.

Ważne!

Jednorazowa amortyzacja może być stosowana dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Przy czym nie ma znaczenia, czy są to nowe środki trwałe, czy też używane.

Rozliczenie samochodu o wartości do 3 500 zł

W sytuacji, gdy wartość samochodu osobowego nie przekracza kwoty 3 500 zł, to może zostać rozliczony w firmie poprzez:

  • bezpośrednie zaliczenie do kosztów podatkowych,

  • amortyzację na zasadach ogólnych,

  • jednorazową amortyzację.

Przy czym decyzję o sposobie zaliczenia samochodu do kosztów podatkowych podejmuje przedsiębiorca.

Zaliczenie samochodu bezpośrednio do kosztów podatkowych

Jeśli wartość samochodu nie przekracza kwoty 3 500 zł, to podatnik może zaliczyć go bezpośrednio do kosztów podatkowych, bez konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wtedy pojazd ten podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym go zakupił i wprowadza do użytku w firmie. Wówczas koszt ten powinien zostać ujęty w kolumnie 13 KPiR jako Pozostałe wydatki.

Jeśli jednak samochód osobowy nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w firmie i nie jest to pojazd w leasingu operacyjnym, to w celu zaliczenia wydatków z nim związanych do kosztów podatkowych konieczne jest prowadzenie kilometrówki.

Amortyzacja samochodu na zasadach ogólnych

Podatnik, który nabył samochód o wartości poniżej 3 500 zł, może również zdecydować się na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych firmy i dokonywanie comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

Podstawową metodą amortyzacji samochodów osobowych jest amortyzacja liniowa. W przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych tą metodą, stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%. Co oznacza, że pojazd amortyzowany jest przez okres 5 lat.

Natomiast w przypadku samochodów używanych możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji. Wartość tej stawki wynosi maksymalnie 40% w skali roku. Oznacza to skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku. Co ostatecznie zmniejsza czas amortyzacji o połowę.