0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek podatkowy VAT w obrocie z zagranicą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów co do zasady powstaje zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, czyli  z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jest to podstawowy termin powstawania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji WNT. Istnieje od niego kilka odstępstw. Jednym z nich jest wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu, gdzie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - obowiązek podatkowy VAT

Art. 20 ust. 1 ustawy o VAT określa moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zgodnie z jego treścią przy WDT obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Ważne!

Zaliczka na poczet WDT nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie VAT i tym samym nie podlega dokumentowaniu fakturą zaliczkową. 

 

Ważne!

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem spełnienia szeregu wytycznych w zakresie wywozu towaru oraz dokumentacji.

Obowiązek podatkowy VAT w imporcie towarów

Obowiązek podatkowy w przypadku importu towarów reguluje  art. 19a  ust. 9 ustawy o VAT, który stanowi, że co do zasady powstaje on z chwilą powstania długu celnego, co oznacza, że zwykle w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego.

Od zasady tej istnieją dwa odstępstwa, o których mowa w dalszej części art. 19 ustawy:

  • w przypadku objęcia towarów procedurą celną - przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą;

  • w przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Obowiązek podatkowy VAT w eksporcie towarów

Ustawa o VAT nie wyodrębnia oddzielnych przepisów w zakresie obowiązku podatkowego przy eksporcie towarów. Do tego typu transakcji należy stosować zasady ogólne, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy (art. 19a ust. 1).

Ważne!

Otrzymanie zaliczki na poczet eksportu towarów rodzi obowiązek podatkowy na gruncie VAT oraz podlega fakturowaniu.

 

Ważne!

Eksport towarów podlega opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem, że podatnik będzie posiadał odpowiedni dokument potwierdzający wywóz towarów oraz gdy sam wywóz towarów nastąpi w odpowiednim terminie.

Import usług a obowiązek podatkowy VAT

W przypadku importu usług, dla których miejsce świadczenia określa się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą wykonania usługi.

Ważne!

Jeśli przed wykonaniem usługi nabywca wpłaca zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej uiszczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów