0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy mikroprzedsiębiorca musi składać JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 listopada 2020 r. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą związaną z handlem akcesoriami gospodarstwa domowego. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Dowiedziałem się, że mikroprzedsiębiorca zobowiązany jest do składania pliku JPK_V7. Czy moja firma może być zakwalifikowana jako mikroprzedsiębiorstwo, jeżeli nie zatrudniam pracowników i czy muszę składać plik JPK_V7?

Paweł, Przemyśl

 

Od stycznia 2018 roku do składania elektronicznej informacji JPK_VAT są zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Od 1 października 2020 r. dotychczasowy plik JPK_VAT oraz deklaracja VAT zostały zastąpione plikiem JPK_V7.

Jako mikroprzedsiębiorcę określamy przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych spełnił warunki:

  • średnio w roku zatrudniał mniej niż 10 pracowników

  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył 2 mln euro, w przeliczeniu na polskie złote według średniego kursu z ostatniego roku podatkowego - za rok 2021 wartość ta wynosi 9 031 000  zł.

Pliki JPK obowiązkowe i nieobowiązkowe

JPK_V7 jest jedyną strukturą, którą należy składać co miesiąc do 25 dnia kolejnego miesiąca za mieisąc poprzedni, organom podatkowym, bez względu na to, czy rozliczamy się z VAT miesięcznie, czy kwartalnie. Co do pozostałych rodzajów JPK, czyli:

  • JPK_PKPIR (dla prowadzących księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów),

  • JPK_EWP (dla podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, prowadzących ewidencję przychodów),

  • JPK_KR (dla prowadzących pełne księgi rachunkowe),

  • JPK_MAG (dla prowadzących gospodarkę magazynową),

  • JPK_FA (dla wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury VAT),

  • JPK_WB (dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach działalności)

- obowiązek ich składania do e-kontroli będzie następował dopiero na żądanie urzędu skarbowego. Mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczenia się na żądanie ze struktur: JPK_PKPIR lub JPK_EWP oraz JPK_FA.

Wysyłka JPK_V7 w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl mogą z poziomu systemu wygenerowac i wysłać plik JPK_V7. Aby tego dokonać po wprowadzeniu wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT i następnie wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony JPK. 

jpk_v7

Szczegółowe informacje na temat generowania i wysyłki JPK_V7 znajdują się w artykule: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów