Poradnik Przedsiębiorcy

Czy mikroprzedsiębiorca musi składać JPK w 2018 roku?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą związaną z handlem części samochodowych. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Do tej pory nigdy nie składałem JPK organom podatkowym. Dowiedziałem się, że JPK w 2018 roku będą musieli składać również mikroprzedsiębiorcy. Czy moja firma może być zakwalifikowana jako mikroprzedsiębiorstwo, jeżeli nie zatrudniam pracowników? Czy od przyszłego roku moja sytuacja się zmieni i będę zobowiązany do rozliczenia się z JPK?

Paweł, Przemyśl

 

Od stycznia 2018 roku do składania elektronicznej informacji JPK_VAT będą zobowiązani wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Przesyłanie JPK w roku nie ominie tym samym mikroprzedsiębiorców.

Jako mikroprzedsiębiorcę określamy przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch lat obrotowych spełnił warunki:

  • średnio w roku zatrudniał mniej niż 10 pracowników

  • roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył 2 mln euro, w przeliczeniu na polskie złote według średniego kursu z ostatniego roku podatkowego - za rok 2016 wartość ta wynosi 8 848 000 zł.

JPK_VAT jest jedyną strukturą, którą należy składać co miesiąc organom podatkowym, bez względu na to, czy rozliczamy się z deklaracji VAT miesięcznie, czy kwartalnie. Co do pozostałych rodzajów JPK, czyli:

  • JPK_PKPIR (dla prowadzących księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów),

  • JPK_EWP (dla podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, prowadzących ewidencję przychodów),

  • JPK_KR (dla prowadzących pełne księgi rachunkowe),

  • JPK_MAG (dla prowadzących gospodarkę magazynową),

  • JPK_FA (dla wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury VAT),

  • JPK_WB (dotyczy rachunków bankowych używanych w ramach działalności)

- obowiązek ich składania do e-kontroli będzie wprowadzony od lipca 2018 roku dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw, a ich przekazanie będzie następowało dopiero na żądanie urzędu skarbowego. Mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do rozliczenia się na żądanie ze struktur: JPK_PKPIR lub JPK_EWP oraz JPK_FA.