0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie darowizny na cele kształcenia zawodowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z odliczeń od dochodu jest przekazanie darowizny na cele kształcenia zawodowego. Komu przysługuje ta ulga i ile można odliczyć?

Kto i co może odliczyć w ramach darowizny na cele kształcenia zawodowego?

Od dochodu można odliczyć darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które:

 • nie są kompletne,

 • nie są zdatne do użytku,

 • są starsze niż 12 lat.

Odliczenie z tytułu darowizn na cele kształcenia zawodowego przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym na zasadach ogólnych, według 19% stawki podatku lub będącym na ryczałcie.

Jaka jest wysokość odliczenia?

Przedsiębiorcy mogą odliczyć wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu (ryczałt ewidencjonowany). Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników. Darowiznę w ramach zaliczek można odliczać w trakcie roku 2019.

Jak podaje Krajowa Informacja Skarbowa, odliczanie darowizn na etapie zaliczek polega na tym, że przy wyliczaniu podatku, od uzyskanego dochodu odejmuje się kwotę przekazanej darowizny. Kwota ta nie może przekroczyć 6% dochodu. 6-procentowy dochód należy ustalić w oparciu o dochód znany na moment dokonania odliczenia.

Uwaga!
W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Odliczenie darowizn w zeznaniu rocznym stosuje się od 1 stycznia 2019 r., czyli w PITach składanych w roku 2020.

Darowiznę należy udokumentować dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Kto może otrzymać darowiznę?

Aby móc odliczyć darowiznę na cele kształcenia zawodowego, należy ją przekazać:

• publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Są to takie szkoły, jak np.:

 • pięcioletnie technikum,

 • trzyletnia branżową szkoła I stopnia,

 • dwuletnia branżowa szkołę II stopnia,

 • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku,

 • szkoły artystyczne.

• publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, czyli, placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego, umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

Odliczeniu nie podlegają darowizny:

 • przekazane na rzecz osób fizycznych,

 • przekazane na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

 • zwrócone w jakiejkolwiek formie,

 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów