0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darowizna na cele kultu religijnego – wszystko co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdego roku dokonujemy rozliczenia rocznego z właściwym urzędem skarbowym z tytułu osiągniętych dochodów. W związku z tym często doszukujemy się różnych sposobów na obniżenie podatku dochodowego, np. poprzez skorzystanie z ulg podatkowych. Niektórzy podatnicy dokonują darowizn na cele kultu religijnego, przy czym zastanawiają się, czy można „odpisać” taką darowiznę w zeznaniu rocznym. Sprawdźmy, czy darowizna na cele kultu religijnego może zmniejszyć zobowiązanie podatkowe!

Ulga a darowizna na cele kultu religijnego

Czym jest kult religijny?

Według słownika języka polskiego PWN kult religijny oznacza „zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych”. Czyli innymi słowy kult religijny to wykonywanie czynności, które odnoszą się do obrzędów, uroczystości czy praktyk religijnych (niekiedy również w odniesieniu do przedmiotów sakralnych).

Do pobrania:

Darowizny w zeznaniu rocznym - broszura KIS.pdf

Kto może skorzystać z ulgi?

Skorzystanie z ulgi możliwe jest dla podatników dokonujących przeznaczenia środków pieniężnych na cele kultu religijnego zatrudnionych na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną, jak również tych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

Z ulgi również mogą skorzystać podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym, jeśli zobowiązani są także poza PIT-36L do złożenia PIT-37. Wówczas rozliczenia ulgi dokonują w zeznaniu rocznym PIT-37.

Darowizna na cele kultu religijnego – dla kogo?

Taką darowiznę można przekazać między innymi kościelnym osobom prawnym (parafiom, zakonom), kościołom, diecezji, związkom religijnym czy innym podmiotom realizującym cele kultu religijnego, np. Telewizji Trwam czy Radiu Maryja. Najczęściej darowizna na cele kultu religijnego jest wpłacana przez podatników na np. zakup nowych przedmiotów liturgicznych, nowego wystroju do kościoła, renowację ołtarza czy na samą budowę kościoła. Niektórzy darujący decydują się na dokonanie darowizny w formie niepieniężnej – najczęstszymi jest przekazanie obrazów liturgicznych, strojów liturgicznych czy książek do biblioteki parafialnej.

Aby urząd skarbowy nie zakwestionował skorzystania z ulgi z tytułu przekazanej darowizny pieniężnej, zalecane jest, by zatytułować przelew na rzecz obdarowanego, np. „Darowizna na cele kultu religijnego, (skonkretyzowanie celu)”.

W jaki sposób powinna zostać rozliczona darowizna na cele kultu religijnego w zeznaniu rocznym?

Aby odliczyć ulgę z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego (w tym na cele kultu religijnego), należy w pierwszej kolejności określić, jaką wartość mamy prawo odliczyć. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o PIT możliwe jest odliczenie kwoty przekazanej tytułem darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentacji uprawniającej do skorzystania ulgi (nie dołącza się ich do zeznania, jednakże należy je przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie), czyli w przypadku darowizny:

  • pieniężnej – potwierdzeniem może być co do zasady np. potwierdzenie przelewów na konto obdarowanego w związku z przekazaną darowizną,
  • niepieniężnej, np. figur czy obrazów o charakterze religijnym – potwierdzeniem może być dowód, w którym zostały zawarte informacje: kto jest obdarowywanym i obdarowującym (imiona, nazwiska, adresy), w jakiej wartości jest darowizna oraz załączone oświadczenie osoby obdarowanej, że przyjęła darowiznę. W przypadku darowizny niepieniężnej za dowód może również posłużyć co do zasady umowa darowizny.

Skorzystanie z ulgi w zeznaniu rocznym wskazuje się w załączniku PIT/O w części D.

W ustawie o CIT w art. 18 ust. 1 pkt 7 wskazane jest, że osoby prawne mogą odliczyć nie więcej niż 10% dochodu.

Powyższe potwierdza między innymi stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2016 r., o sygn. IBPB-2-1/4511-180/16/MK., w której przeczytać możemy:

Biorąc pod uwagę treść art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zauważyć, że w przypadku darowizny innej niż pieniężna – co ma miejsce w przedmiotowej sprawie – wysokość wydatków na cele określone m.in. w ust. 1 pkt 9 lit. b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie dowodu, z którego wynika kto daruje, jaka jest wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

W świetle powołanych powyżej przepisów prawa oraz przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji istnieje prawo dokonania odliczenia od dochodu wartości darowanej działki przekazanej na cele kultu religijnego; przy czym wartość odliczenia nie może być większa niż kwota (wartość) stanowiąca 6% dochodu.

Podkreślić jednak należy, że w sytuacji kiedy dochód odpowiada kwocie przychodu (bo np. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dla danej kategorii przychodu nie przewiduje kosztów jego uzyskania), to takie odliczenie może być także dokonane od przychodu; w takim bowiem przypadku dochód utożsamiany jest z przychodem.

Przykład 1.

Pan Jan Kowalski jest zatrudniony na umowę zlecenie i jego roczny dochód wyniósł w 2022 roku 71 650 zł. W ciągu całego roku wpłacona przez niego darowizna na cele kultu religijnego wyniosła 4 000 złotych. Jaką wartość będzie mógł odliczyć?

Będzie mógł odliczyć pełną wartość wpłaconej przez niego darowizny – 4 000 zł – ponieważ nie przekroczyła ona 6% jego dochodu.

Przykład 2.

Pani Anna Nowak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku przekazała na cele kultu religijnego obrazy warte 5 000 zł. Czy może odliczyć całą kwotę. jeśli jej roczny dochód w 2022 r. wyniósł tylko 30 000 zł?

Nie. Pani Anna będzie mogła odliczyć tylko 6% z 30 000 zł, czyli 1 800 zł. Dodatkowo zobowiązana będzie do prawidłowego udokumentowania przekazania darowizny, np. umową darowizny.

Przykład 3.

Pan Michał prowadzący jednoosobową działalność rozliczaną podatkiem liniowym w 2022 roku osiągnął dochód w wysokości 45 tysięcy złotych, który rozliczył w zeznaniu rocznym PIT-36L. Dodatkowo z tytułu umowy o pracę osiągnął dochód w wysokości 20 tysięcy złotych, który rozliczy w zeznaniu rocznym PIT-37. Czy złożona przez niego darowizna na cele kultu religijnego ( 800 złotych) może zostać ujęta w PIT-37?

W związku z tym, że pan Michał jest również zobowiązany do wykazania dochodów z tytułu umowy o pracę na druku PIT-37, może odliczyć pełną wartość darowizny (wartość jest mniejsza niż 6% dochodu).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów