Poradnik Przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania - wzór z omówieniem

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą składają oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Z każdym kolejnym rokiem istnieje możliwość zmiany formy rozliczania podatku. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się najważniejszych faktów na temat wyboru i zmiany formy opodatkowania oraz pobierz bezpłatny wzór oświadczenia.

Pobierz darmowy wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Wybór formy opodatkowania przy rozpoczęciu działalności gospodarczej

Rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG, można od razu wskazać formę opodatkowania. Do wyboru pozostają:

  • zasady ogólne - podatek wg skali (ta forma opodatkowania przysługuje przedsiębiorcy automatycznie),

  • podatek liniowy zgodnie z art 30c ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych (dalej updof),

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • karta podatkowa.

 

Wybór oznaczony w druku CEIDG-1 stanowi jednocześnie oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Jedynie w przypadku karty podatkowej konieczne jest dodatkowo złożenie formularza PIT-16.

Opodatkowanie podatkiem progresywnym (wg skali) przysługuje z mocy prawa. W przypadku gdy przedsiębiorca nie zaznaczy żadnej z form opodatkowania w druku CEIDG-1 ani też nie złoży osobno oświadczenia do naczelnika urzędu skarbowego, to obowiązywać będzie podatek wg skali.

Termin złożenia oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, oświadczenie o wyborze formy opodatkowania innej niż podatku wg skali, należy złożyć:

  • nie później niż w dniu, w którym zostanie uzyskany pierwszy przychód (w przypadku wyboru podatku liniowego lub ryczałtu o przychodów ewidencjonowanych),

  • przed rozpoczęciem działalności (w przypadku wyboru karty podatkowej, na osobnym formularzu PIT-16).

Przedsiębiorcy mają prawo do zmiany formy opodatkowania z każdym kolejnym rokiem prowadzenia działalności gospodarczej. Wtedy też oświadczenie o zmianie formy opodatkowania należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż do 20-ego stycznia danego roku.

W przypadku gdy wybrana forma opodatkowania będzie w kolejnym roku kontynuowana, nie ma konieczności sporządzania dodatkowego zawiadomienia do naczelnika US.