0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższa płaca minimalna w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość minimalnego wynagrodzenia co roku ulega zmianie. W 2023 roku podwyżka ma nastąpić nie tylko w styczniu, ale i w drugiej połowie roku. Pojawił się już projekt rozporządzenia, które taką zmianę miałoby wdrożyć. Ile wyniesie płaca minimalna? Poniżej podajemy zaproponowane stawki.

Kiedy powinniśmy poznać ostateczną wysokość płacy minimalnej?

Już w czerwcu Rada Ministrów podała swoje propozycje płacy minimalnej na rok kolejny. Jednakże dotychczas nie doszło do porozumienia w tej sprawie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w następnym roku powinna zostać ustalona w drodze rozporządzenia maksymalnie do 15 września danego roku. Jednakże jej wysokość nie może być niższa od tej zaproponowanej przez Radę Dialogu Społecznego.

Płaca minimalna ulegnie zmianie dwa razy w roku

Konkretne kwoty pojawiły się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. Co ciekawe, proponowana jest zmiana wysokości najniższej krajowej początkiem i w połowie roku.

W projekcie możemy przeczytać, że:

„§ 1. Od dnia 1 stycznia 2023 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 490 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2023 roku ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł. 

§ 3. Od dnia 1 lipca 2023 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 600 zł.

§ 4. Od dnia 1 lipca 2023 roku ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł”.

Dwukrotna zmiana płacy wiąże się przede wszystkim z postępującą inflacją. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeśli wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, to wówczas ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Jak podał premier Mateusz Morawiecki są to dane wynikające z przyjętego przez rząd Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tak więc można przyjąć, że to ostateczna wersja przepisów na przyszły rok.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów