Poradnik Przedsiębiorcy

Podanie o staż - wzór z omówieniem

Staż jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych bądź osób studiujących, które pragną jednocześnie zdobywać, jakże cenione na rynku, doświadczenie zawodowe.

Kto może ubiegać się o staż z urzędu pracy?

By móc ubiegać się o staż z urzędu pracy, konieczne jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w PUP. Uprawnionymi do odbywania stażu z urzędu pracy są:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia,

 • osoby bezrobotne do 27 roku życia, posiadające dyplom uczelni wyższej (staż należy rozpocząć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia dyplomu).

Staż jest w pełni finansowany przez PUP. Czas jego trwania wynosi zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy.

Urząd pracy ma prawo skierować na staż także m.in.:

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące dziecko,

 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych.

W wyżej wymienionych wypadkach staż nie może trwać więcej niż 6 miesięcy.

Jak napisać podanie o staż bezpośrednio do pracodawcy?

Aby dostać się na staż, należy przekonać osobę zarządzającą firmą, że to my jesteśmy idealnymi kandydatami na to stanowisko. Prawie zawsze wiąże się to z koniecznością złożenia podania o przyjęcie na staż.

Przed przystąpieniem do pisania podania o staż zastanów się, co i w jaki sposób chciałbyś przekazać. Oto kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę:

 • używaj zwrotów grzecznościowych,

 • staraj się odwoływać do konkretnej oferty przyjęcia na staż (chyba że jest to niemożliwe),

 • jeżeli studiujesz na kierunku powiązanym z danym stanowiskiem - zaznacz, że praca umożliwi ci wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach,

 • napisz o swoich pozytywnych cechach - używaj ogólnych sformułowań (sumienny, ambitny, punktualny),

 • wspomnij o dotychczasowcych pracach,

 • nie zapomnij o prośbie o pozytywne rozpatrzenie podania,

 • złóż własnoręczny podpis.

Do pobrania:

pdf
Poradnik - wzory dokumentów - wzór podania o staż.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
podanie o staż.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie