Poradnik Przedsiębiorcy

Podanie o staż - wzór z szerokim omówieniem

Staż jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich bądź osób studiujących, które pragną jednocześnie zdobywać, jakże cenione na rynku, doświadczenie zawodowe. Przy ubieganiu się o pracę w takiej formie, warto jest złożyć w wybranych firmach podanie o staż.

Pobierz darmowy wzór podania o staż w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

pdf
Podanie o przyjęcie na staż - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Podanie o przyjęcie na staż - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Kto może ubiegać się o staż z urzędu pracy?

By móc ubiegać się o staż z urzędu pracy, konieczne jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna w PUP. Uprawnionymi do odbywania stażu z urzędu pracy są:

 • osoby bezrobotne do 25. roku życia,

 • osoby bezrobotne do 27. roku życia, posiadające dyplom uczelni wyższej (staż należy rozpocząć nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty wystawienia dyplomu).

Staż jest w pełni finansowany przez PUP. Czas jego trwania wynosi zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy.

Urząd pracy ma prawo skierować na staż także m.in.:

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby bezrobotne powyżej 50. roku życia,

 • osoby bezrobotne samotnie wychowujące dziecko,

 • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych.

W wyżej wymienionych wypadkach staż nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Jak napisać podanie o staż bezpośrednio do pracodawcy?

Aby dostać się na staż, należy przekonać osobę zarządzającą firmą, że to my jesteśmy idealnymi kandydatami na to stanowisko. Wtedy najlepiej sporządzić podanie o staż.

Przed przystąpieniem do sporządzania podania o staż zastanów się, co i w jaki sposób chciałbyś przekazać. Oto kilka kwestii, na które z pewnością warto zwrócić uwagę:

 • używaj zwrotów grzecznościowych,

 • staraj się odwoływać do konkretnej oferty przyjęcia na staż (chyba że jest to niemożliwe),

 • jeżeli ukończyłeś szkołę średnią lub studiujesz na kierunku powiązanym z danym stanowiskiem – zaznacz, że praca umożliwi ci wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,

 • napisz o swoich pozytywnych cechach – używaj ogólnych sformułowań (sumienny, ambitny, punktualny),

 • wspomnij o dotychczasowych pracach czy praktykach,

 • nie zapomnij o prośbie o pozytywne rozpatrzenie podania,

 • złóż własnoręczny podpis.

Załączniki do podania o staż

Podanie o staż samo w sobie wyraża głównie prośbę o przyjęcie zainteresowanego. Jeśli staramy się o pracę w danej firmie, wówczas warto do takiego wniosku dołączyć również CV. Przedstawia ono bowiem dotychczasowy przebieg kariery zawodowej. Co istotne, wskazuje ukończone szkoły oraz poprzednie miejsca pracy, a jest to jedna z najważniejszych informacji dla przyszłego pracodawcy.