0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2015

Wielkość tekstu:

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek emerytalno rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do obliczeń bierze się pod uwagę pensję z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Wysokość podstawy nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 roku:

Graniczna podstawa składek

Kwota

Podstawa prawna

Maksymalna podstawa

2.375,40 zł

(3.959 x 60%)

(Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1137)

Minimalna podstawa

1.312,50 zł

(1.750 x 75%)

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1220).

Wysokość stóp procentowych składek i źródło finansowania

Składki na ubezpieczenia społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w całości pokrywane są z budżetu państwa. W tym czasie opłacane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Co ważne ich wysokość wylicza płatnik składek, a opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Stopy procentowe i źródła finansowania składek społecznych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym w 2015 roku:

Rodzaj ubezpieczenia

Stopa procentowa

Źródło finansowania

Emerytalne

19,52 %

składki finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS

Rentowe

8 %

Zdrowotne

9%

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, którego wysokość określa ustawa zdrowotna.

W 2015 roku kwota zasiłku nie uległa zmianie i wynosi:

Podstawa

Kwota

Specjalny zasiłek opiekuńczy

520 zł

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów