0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Posiłek regeneracyjny - komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W myśl art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, komu przysługuje posiłek regeneracyjny!

Posiłek regeneracyjny - komu przysługuje?

rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów znajdują się zasady wydawania posiłków ich rodzaje i wymagania, jakie powinny spełnić.

Posiłek regeneracyjny należy się pracownikom, którzy wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym:

  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet, 
  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C,
  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
  • przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,
  • pod ziemią.

Posiłek regeneracyjny oraz napoje dla pracowników są nieodpłatne.

Wymogi, jakie powinien spełniać posiłek regeneracyjny

Posiłek  profilaktyczny dla pracownika wykonującego pracę fizyczną powinien posiadać około 1000 kalorii oraz zawierać około:

  • 50-55% węglowodanów,
  • 30-35% tłuszczów,
  • 15% białek.

Pracodawca musi zapewnić posiłek regeneracyjny w formie jednego dania gorącego.

W niektórych sytuacjach pracodawca może zapewnić pracownikowi posiłek regeneracyjny w punktach gastronomicznych bądź możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Taka sytuacja może wystąpić, gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych.

Kiedy pracodawca wydaje posiłek regeneracyjny?

Posiłek regeneracyjny powinien być wydawany pracownikom w dniach, w których wykonują pracę w warunkach uciążliwych, podczas przerw po 3-4 godzinach pracy. Należy pamiętać, że pracodawca musi zapewnić higieniczne warunki, w których pracownik może przygotować lub spożyć posiłek regeneracyjny.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłek regeneracyjny.

Pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala, na jakich stanowiskach pracy pracownicy powinni otrzymywać posiłek profilaktyczny oraz zasady ich wydawania. Jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, może on podjąć decyzję po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Napoje profilaktyczne

Pracodawca, oprócz posiłków regeneracyjnych ma obowiązek zapewnić pracownikom również napoje. Ilość napojów profilaktycznych nie jest ściśle określona, powinna zaspakajać potrzeby pracowników. Napoje powinny być gorące lub zimne, w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Jeśli jednak praca odbywa się w temperaturze powyżej 25°C, to napoje powinny być dodatkowo wzbogacone solami mineralnymi i minerałami.

Pracodawca zatrudniający pracowników ma określone obowiązki i musi przestrzegać zasad BHP. Jedną z form przestrzeganiach tych przepisów, jest nieodpłatne zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. Niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, może przynieść pracodawcy konsekwencje prawne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów