0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w praktyce – część I

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przywilejem każdego podatnika jest skorzystanie z możliwości odliczenia ulg od dochodu albo od podatku pod warunkiem wcześniejszego nabycia prawa do tych ulg. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć od dochodu nie tylko wydatki na leki ale również wydatki umożliwiające dojazd na leczenie czy sprzęt zużywający się przy sprzętach medycznych.

Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej - koszty paliwa, wizyty lekarza oraz badania usg

Podatniczka ma dziecko, które urodziło się z wadą wrodzoną. Po przeprowadzeniu wielu operacji dziecko otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności i pozostaje także pod stałą opieką oraz przechodzi ciągłe wizyty kontrolne, badania usg raz na 3 miesiące. Uszkodzenia chorobowe dziecka są trwałe. Dziecko na stałe przyjmuje leki. Na kontrolnych wizytach odbywa się badanie usg i weryfikacja podawanych leków.

Podatniczka ma wątpliwości czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć poniższe wydatki:

 1. paliwo na przewóz dziecka ze szpitala do kliniki na planowaną operację,

 2. paliwo na dojazd do szpitala na zlecone badania kontrolne,

 3. płatne badania usg zlecone przez szpital niezbędne do wizyty kontrolnej,

 4. paliwo na dojazd na płatne badania usg,

 5. paliwo na dojazd do przyszpitalnej poradni ,

 6. paliwo na dojazd do prywatnego gabinetu ,

 7. koszty prywatnej wizyty u lekarza specjalisty,

 8. ubezpieczenie OC samochodu podatniczki,

 9. paliwo na dojazd do przychodni w celu zawiezienia próbek do badania zleconych przez lekarza,

 10. na publikacje wraz z kosztami jej przesyłki opisujących wadę syna podatniczki?

Analizując zaistniałe okoliczności można stwierdzić, że w myśl art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. koszty używania własnego samochodu osobowego wymienione w punktach 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 9 podatniczka ma prawo odliczyć od dochodu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Możliwe do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej są także wydatki na publikacje dotyczące choroby syna podatniczki zawarte w punkcie 10 w myśl art. 26 ust. 7a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z kosztami przesyłki.

Natomiast wydatki na płatne badania usg oraz koszty prywatnej wizyty u lekarzy specjalistów ustawodawca nie przewidział jako możliwe do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Te same stanowisko prezentuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12.01.2018r. o sygn. 0112-KDIL3-2.4011.347.2017.1.MK.

Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszty rehabilitacji, turnusów, dojazdów własnym samochodem oraz jego napraw?

Podatniczka pracuje na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ponadto posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podatniczka posiada własność w postaci samochodu osobowego, którym dojeżdżała na turnusy rehabilitacyjne oddalone od miejsca zamieszkania ponad 500km. Wyjazd na turnusy potwierdzony był wypisanym skierowaniem przez lekarza neurologa. Podatniczka korzystała także ze stałej, niezbędnej rehabilitacji (posiada niezbędne imienne dokumenty zakupowe) przepisanej przez lekarza ortopedę, neurologa czy neurochirurga. W związku z koniecznością utrzymania samochodu, którym docierała na powyższe zabiegi poniosła koszty takie jak:

 1. obowiązkowe ubezpieczenie OC,

 2. naprawa auta z wymianą niezbędnych części, które się zużywają (amortyzatorów, tarcz i klocków hamulcowych, filtrów oleju i powietrza, płynu hamulcowego, wymiany opon),

 3. sprawdzenie stanu technicznego samochodu.

Podatniczka posiada imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Czy w zaistniałych okolicznościach powyższe koszty będą stanowić wydatki związane możliwe do odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Podatniczka ma prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej od dochodu do kwoty limitu 2280zł. Podatniczka będąc osobą niepełnosprawną oraz posiadając orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym  musiała dojeżdżać na turnusy i zabiegli rehabilitacyjne zlecone przez lekarza specjalistę. Należy także podkreślić, iż wydatki te nie zostały sfinansowane ze środków PFRON ani z żadnego innego funduszu. W związku z powyższym poniesione wydatki przez podatniczkę z tytułu używania własnego samochodu w celu dojazdów na niezbędne zabiegi będą stanowić wydatki podlegające odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej oczywiście do kwoty limitu 2280zł.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 09.01.2018r. o sygn. 0114-KDIP3-3.4011.505.2017.1.JK3.

Czy można odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej zużywające się materiały sprzętu medycznego?

Podatnik posiada niepełnosprawnego syna z orzeczeniem w stopniu umiarkowanym. Syn jest niepełnoletni i nie osiąga żadnych dochodów. Syn choruje na cukrzycę insulinozależną typu 1. W ramach leczenia korzysta z pompy insulinowej oraz systemu do ciągłego monitorowania glikemii. Stałe korzystanie ze sprzętu a takie w wypadku syna podatniczki jest konieczne wymaga wymiany osprzętu zużywającego się w trakcie korzystania ze sprzętu, tzn.:

 1. w przypadku pompy insulinowej - pojemniki na insulinę, zestawy infuzyjne, pakiet serwisowy do pompy, urządzenie (pieczątka) do zakładania wkłuć, pasek do mocowania pompy insulinowej,

 2. w przypadku systemu do stałego monitorowania – sensor zużywający się co 14 dni.

Podatniczka w związku z powyższym powzięła wątpliwość czy zakup powyższego osprzętu będzie podlegało odliczeniu od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Analizując art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że wydatki na zakup osprzętu do pompy insulinowej oraz systemu do ciągłego monitorowania glikemii (sensorów i czytnika) zawierają się w wydatkach związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych syna podatniczki a więc są możliwe do odliczenia w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej oczywiście po spełnieniu pozostałych przesłanek (wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o konieczności stosowania zabiegów wydane przez lekarza specjalistę, posiadanie imiennych faktur dokumentujących poniesione wydatki) jednak te w tym wypadku zostały spełnione.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19.12.2017r. o sygn. 0114-KDIP3-3.4011.444.2017.2.AK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów