0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Preferencyjne składki ZUS - 2019

Wielkość tekstu:

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2019 będzie wynosiła 2250 zł, wpływając tym samym na wysokość jaką osiągną preferencyjne składki ZUS w 2019 roku.

Łączne kwoty składek miesięcznych do zapłacenia w 2019 roku

Od 2018 roku składki ZUS należy wpłacać na jeden numer rachunku składkowego (NRS). Jest to indywidualny nr płatnika składek. Na to konto należy wpłacać sumę wszystkich składek czyli społeczne razem ze zdrowotnymi. 

Składki należy odprowadzić na rachunek ZUS w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku gdy przedsiębiorcy zatrudniają pracowników pobierając i odprowadzając składki od wypłaconych pensji, termin płatności składek przesuwa się do 15 dnia miesiąca.

Wysokość preferencyjnej składki na ubezpieczenie społeczne

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, które od 2019 wedle prognoz wynosić będzie - 2250 zł, wzrośnie także wysokość preferencyjnych składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Preferencyjne składki ZUS są obliczane od podstawy wymiaru w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa ta w 2019 r. wynosi 675,00 zł, a składki:

SkładkaStopa procentowaWartość
emerytalna19,52%131,76 zł
rentowa8,00%54,00 zł
chorobowa2,45%16,54 zł
wypadkowa1,67%11,27 zł
RAZEM31,64%213,57 zł

Wysokość i podstawa wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego. Kwota ta dla ostatniego kwartału 2018 roku wyniosła 5071,41 zł. W związku z powyższym podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2019 roku wynosi 3803,56 zł, a sama składka 342,32 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów