0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Progi podatkowe - czym są i jaka jest ich wysokość?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Progi podatkowe powinien znać każdy podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych - według tzw. skali podatkowej. To one bowiem decydują o tym, w jakiej wysokości zostanie odprowadzony podatek do urzędu skarbowego. A wiadomo - im mniejszy, tym lepiej.

Progi podatkowe w Polsce

Aktualnie w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe PIT:

  • 18%,

  • 32%.

Uwaga!

Progi podatkowe dotyczą uzyskanego dochodu, a nie przychodu. Należy tutaj odróżnić te dwa pojęcia. W najbardziej ogólnym tłumaczeniu dochód, to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, a więc faktyczna kwota jaką podatnik otrzymał w danym roku “do ręki”.

Pierwszy próg podatkowy - 18%

Osoby, których dochód w danym roku podatkowym nie przekroczył kwoty 85.528 zł opodatkowują go stawką 18%. Wyliczając podatek w pierwszym progu podatkowym, dodatkowo pomniejsza się go o tzw. kwotę zmniejszającą podatek - 556,02 zł

Kwota zmniejszająca podatek

miesięczna

roczna

46,33 zł

556,02 zł 

 

Przykład 1.

Podstawa do opodatkowania wynosi 40.000 zł. Ponieważ kwota ta mieści się w pierwszym progu podatkowym należy przemnożyć ją przez 18%, a następnie od wyniku odjąć kwotę zmniejszającą podatek - 556,02 zł. W rezultacie podatek, która należy się fiskusowi to 6.644 zł.

Są to jedynie teoretyczne założenia, aby przedstawić obraz stosowania poszczególnych stawek. Na wysokość podatku mają także wpływ inne czynniki, np. opłacone składki ZUS i ulgi podatkowe.

Drugi próg podatkowy - 32%

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego oznacza wejście w opodatkowanie stawką 32%. Nie oznacza to jednak, że całość zarobionych pieniędzy trzeba przemnożyć przez ten procent. Stawce 32% podlega jedynie kwota powyżej 85.528 zł. Zatem dochód poniżej tej kwoty podatnik opodatkowuje stawką 18%, natomiast wszystko powyżej - stawką 32%.

Przykład 2.

Podstawa do opodatkowania wynosi 90.000 zł. Wartość 85.528 zł mnoży się przez 18%, a 4.472 zł przez 32%. Zgodnie z tym, kwota podatku do zapłaty wynosi 16.826 zł.

Tak jak w przykładzie 1. jest to jedynie przybliżony obraz stosowania stawek podatkowych - na wysokość podatku mają wpływ również inne czynniki. 

Nie zawsze trzeba płacić podatek

Osoby, które w poprzednim roku zarobiły mniej niż 3.091 zł, nie mają obowiązku płacić podatku dochodowego do urzędu skarbowego. Kwota ta od kilku lat nie uległa zmianie, przy czym ostatnio wiele się mówi o tym, że ustawodawca planuje jej znaczne zwiększenie. Podatnicy nie są jednak zwolnieni z obowiązków względem fiskusa - mimo wszystko trzeba złożyć zeznanie podatkowe. 

Uwaga!

Każda osoba fizyczna osiągająca przychód, niezależnie od jego wysokości, powinna rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Skala podatkowa 2016

Podstawa obliczenia

Podatek

ponad

do

-

85.528 zł

18% - 556,02 zł

85.528 zł

-

14.839,02 zł + 32% kwoty powyżej 85.528 zł

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów