0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Liniowy podatek dochodowy - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Liniowy podatek dochodowy to jedna z możliwych do wyboru metod rozliczania się z podatku dochodowego przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Zasady jego stosowania zostały opisane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z dnia 26 lipca 1991 r.

Liniowy podatek dochodowy

Liniowy podatek dochodowy oblicza się na podstawie uzyskanego dochodu – czyli przychodu, pomniejszonego o poniesione koszty. Wartość poszczególnych elementów jest ustalana na podstawie prowadzonej przez przedsiębiorcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź też pełnych ksiąg rachunkowych. Stawka podatku wynosi w tym przypadku 19%.

To właśnie stała stawka podatku, niezależna od wysokości uzyskanego dochodu, jest podstawową różnicą pomiędzy liniową a progresywną metodą obliczania podatku. W tej drugiej formie podatnik może bowiem dokonywać opłat w wysokości 18%, ale tylko do momentu, kiedy jego przychody nie przekroczą progu podatkowego w wysokości 85 528 zł. W takiej sytuacji, dla uzyskanej nad wskazaną kwotę nadwyżki, należy zastosować stawkę 32%.

Jednocześnie jednak, decydując się na liniowy podatek dochodowy, przedsiębiorca nie będzie miał możliwości skorzystania z określonych ulg, np. na Internet czy dzieci, albo wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Nie jest tu też przewidziana kwota wolna od podatku.

Zeznanie roczne a liniowy podatek dochodowy

Podatnik zobowiązany jest do składania deklaracji PIT 36L (do 30 kwietnia następnego roku podatkowego). W przypadku, gdy poza prowadzeniem działalności pracuje przedsiębiorca pracuje także na etacie, konieczne będzie złożenie dodatkowej, osobnej deklaracji PIT-37.

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na rozliczanie na zasadach podatku liniowego, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia stycznia nowego roku podatkowego. W przeciwnym razie fiskus rozliczy dochód analogicznie do poprzedniego roku podatkowego. W sytuacji, gdy podatnik chce zrezygnować z tej formy opodatkowania, obowiązują go te same terminy. Natomiast przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność, powinni zgłosić decyzję o sposobie rozliczania się najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem działalności. W przypadku zwlekania do momentu uzyskania pierwszego dochodu, konieczne będzie przyjęcie ogólnych zasad rozliczania podatku dochodowego.

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym konieczne jest rozliczenie się bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Wpłacenie zaliczki na podatek musi nastąpić już za pierwszy miesiąc, w którym zostały uzyskane dochody. Może odbywać się to na trzy sposoby – miesięcznie, kwartalnie (mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność) lub w sposób uproszczony (nie mogą go stosować podatnicy, którzy rozpoczęli działalność).

Liniowy podatek dochodowy - dla kogo?

Liniowy podatek dochodowy jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Forma ta jest również skierowana do osób fizycznych będących wspólnikami spółki bądź spółek niemających osobowości prawnej. Istnieją natomiast sytuacje, w których zastosowanie podatku liniowego nie jest możliwe. I tak, zasada ta dotyczy osób, które rozpoczynają działalność, bądź zrezygnowały z pracy na etacie i wybrały samozatrudnienie. Jeśli w danym roku podatkowym wykonują w ramach prowadzonej działalności te same obowiązki dla dotychczasowego pracodawcy, nie mogą skorzystać z tego sposobu rozliczania w pierwszym roku działalności – opcja ta będzie dostępna dopiero w kolejnym roku.

Zaletami podatku liniowego jest atrakcyjna i prosta forma, korzystna przede wszystkim dla firm, które z powodu wysokich dochodów kwalifikują się do drugiego progu, czyli 32%. Teoretycznie wydawałoby się, że jest to dobre rozwiązanie dla osiągających dochody powyżej kwoty 85 528 zł, aczkolwiek w praktyce warte rozważenia jest przejście na podatek liniowy dopiero przy dochodach przekraczających 100 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów