0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwanie urlopu ojcowskiego z powodu choroby - czy jest możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mój pracownik wybiera się na urlop ojcowski w dniach od 7 do 20 października. Wniosek o udzielenie takiego wolnego złożył 23 września, a ja wyraziłem na to zgodę. Dzień przed urlopem dostałem informację, że otrzymał zwolnienie lekarskie na najbliższy tydzień. Czy pracodawca powinien anulować taki wniosek i jako pierwszorzędne traktować ZUS ZLA? Możliwe jest przerwanie urlopu ojcowskiego z powodu choroby?

Walenty, Lubin

 

Co do zasady zwolnienie lekarskie z powodu choroby pracownika nie przerywa urlopu ojcowskiego. Należy jednak rozróżnić sytuację, w której to pracownik jest chory, a w której choruje jego dziecko.

Na początku warto zauważyć, że zwolnienie zostało wystawione przed rozpoczęciem korzystania z ojcowskiego. W takiej sytuacji pracodawca może wyrazić zgodę na przeniesienie urlopu na inny termin. Jeśli przełożony nie anuluje wniosku, to przerwanie urlopu ojcowskiego nie będzie możliwe i rozpocznie się on od dnia wskazanego przez pracownika.

Pracownik nie może pobierać za ten sam okres zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. ZUS przyzna tylko jedno z tych świadczeń zgodnie ze złożonymi dokumentami!
Odmowa przerwania urlopu ojcowskiego może mieć miejsce, jeżeli choruje sam pracownik. Inaczej wygląda to, gdy zwolnienie wystawione jest na dziecko przebywające w szpitalu. Wtedy ojciec ma prawo przerwać urlop na czas hospitalizacji potomka. Jeśli chce z tego uprawnienia skorzystać, powinien złożyć w zakładzie pracy wniosek o przerwanie ojcowskiego oraz załączyć zwolnienie lekarskie potwierdzające chorobę dziecka. Pracodawca jest zobligowany do uwzględnienia takiego zdarzenia.

Bezpośrednio po wyjściu dziecka ze szpitala zatrudniony powinien kontynuować przerwany urlop ojcowski. Obowiązkiem pracownika będzie przekazanie pracodawcy dokumentu potwierdzającego zakończenie hospitalizacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów