Poradnik Przedsiębiorcy

RGB - najpopularniejsza paleta kolorów w grafice komputerowej

Współczesny rozwój nowoczesnych technologii do komunikowania nabrał zawrotnego tempa, a jego rozwój opiera się na przekazie elektronicznym. Informacje odbieramy na ekranach i monitorach. Najczęściej mamy do czynienia z kolorowymi obrazami. Do tworzenia kolorów na monitorach stosowany jest model przestrzeni barw określany jako RGB.

Co to jest RGB?

RGB jest umownym systemem czy modelem służącym do zapisu kolorów na urządzeniach elektronicznych emitujących światło. Ze względu na rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych, a wraz z nim urządzeń elektronicznych, jest obecnie najbardziej popularnym system do określania barw. Wykorzystuje się go w takich urządzeniach jak: telewizory, ekrany LCD, monitory komputerów, laptopy, tablety, smartfony, projektory, aparaty cyfrowe itp., itd.

Nazwa RGB jest skrótem od angielskich słów będących nazwami składowymi następujących kolorów:

R - Red

G - Green

B - Blue

Red jest to kolor czerwony, green - zielony, a blue - niebieski.

Jak powstają kolory w przestrzeni barw RGB?

Dzięki mieszaniu trzech głównych składowych (red + green + blue) dochodzi do powstawania wielu innych barw odzwierciedlających na monitorze czy ekranie kolory występujące w naturze i w naszym otoczeniu. Takie "mieszanie" składowych jest możliwe dzięki właściwościom ludzkiego oka, które nie rozróżnia poszczególnych komponentów, tylko widzi nowy kolor powstały po ich zmiksowaniu w odpowiednich proporcjach. Ma to związek z "wypromieniowaniem" wiązek światła z monitora - światło nie odbija się od niczego po drodze, tylko bezpośrednio dociera do naszych oczu.

Ten sposób łączenia barw określa się jako addytywny, czyli powstający w wyniku dodawania poszczególnych składników. W przypadku palety barw RGB poszczególne składowe dodaje się do czarnego tła, jakie ma monitor. W przestrzeni barw CMYK jest inaczej, ponieważ chodzi o druk i tłem jest zwykle biała karta papieru, na którą nadrukowuje się poszczególne składniki metodą rastra.

Skalę barw RGB wykorzystuje się w elektronice, dlatego stosowany jest najczęściej 24-bitowy sposób zapisu kolorów. Na każdą składową modelu RGB przypada 8 bitów (razem 24 bity). W związku z tym każdy kolor w modelu RGB może przyjmować 256 różnych wartości. Mówiąc o wartościach, mamy na myśli jasność wyświetlania poszczególnych kolorów. Każda ze składowych może przyjmować wartość od 0 do 255. Jeśli dana składowa ma wartość 0, to oznacza, że monitor nie świeci w ogóle w tym kolorze. Z kolei przy wartości 255 monitor emituje dany kolor z największą możliwą jasnością.

Różne kolory w modelu RGB

Nadając trzem głównym składowym RGB różne wartości, tworzymy różne kolory. Jeśli red i green będą wynosić po 255, a blue 0, to uzyskamy kolor żółty.

Nadając następujące wartości: R: 255, G: 0, a B: 255, uzyskamy kolor fioletowy.