0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie umowy o dzieło z niskim wynagrodzeniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym zatrudnić pracownika na podstawie umowy o dzieło. Wynagrodzenie tej osoby w każdym miesiącu nie będzie przekraczało 200 zł. Jak w takiej sytuacji wygląda sprawa z obowiązkiem opłacania składek ZUS za takiego pracownika? Jak powinno odbywać się rozliczenie umowy o dzieło z niskim wynagrodzeniem do 200 zł?

Marzena, Tarnów

 

Polskie prawo pozwala zatrudniać pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Przykładami takich umów są umowa zlecenia lub umowa o dzieło. Bardzo ważne jest jednak to jakie warunki zapisane są w umowie. Wiążąca będzie treść umowy a nie jej tytuł, w przypadku kiedy będą zachodziły przesłanki o nawiązaniu stosunku pracy.

Charakterystyka umowy o dzieło

W związku z tym należy wiedzieć, że umowa o dzieło charakteryzuje się, tym że osoba przyjmująca zlecenie (wykonawca) zobowiązuje się wykonać czynności określone w umowie dzieło (nie musi to być rzecz materialna), a osoba zlecająca wykonanie dzieła określa wysokość wynagrodzenia, które zostanie wypłacone po zrealizowaniu przedmiotu umowy. Natomiast w żadnym wypadku umowa nie może określać miejsca i czasu wykonywania danego dzieła, oraz nie może określać podległości osoby wykonującej zlecenie względem osoby zlecającej. Te trzy powyższe przesłanki decydują o tym, że umowa ma charakter umowy o pracę a nie umowy cywilnoprawnej i tak też będzie traktowana.

Umowa o dzieło a ZUS

Umowa o dzieło nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym, pracownik nie ma prawa do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego czy zdrowotnego. Jednak w przypadku zawarcia umowy o dzieło z pracownikiem, z którym przedsiębiorca ma również podpisaną umowę o pracę lub jeżeli w ramach umowy o dzieło wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, to w takiej sytuacji od zawartej umowy o dzieło trzeba będzie odprowadzić wszystkie obowiązkowe składki jak od umowy o pracę. Poza tymi przypadkami od umowy o dzieło nie pobiera się składek ZUS.

Rozliczenie umowy o dzieło z niskim wynagrodzeniem a podatek dochodowy

Każdą wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej należy udokumentować rachunkiem wystawionym do umowy. Jest to dokument, na podstawie którego zlecający może rozliczyć wynagrodzenie wykonawcy. Rozliczenie umowy o dzieło z niskim wynagrodzeniem, nieprzekraczającym 200 zł brutto powinno się odbywać na podstawie 18% zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT - 8A). Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca ma obowiązek przekazać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego deklarację o podatku dochodowym na formularzu PIT 8AR. Przy zastosowaniu rozliczenia zryczałtowanego opodatkowania umowy, pracodawca zwolniony jest z przygotowywania dla pracownika i Urzędu Skarbowego rocznej deklaracji PIT 11, pod warunkiem, że inne wypłaty pracownika, nie były rozliczane na zasadach ogólnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów