0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie pracownika z urlopu - czy pracodawca ma do tego prawo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do podstawowych przywilejów pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy urlop wypoczynkowy. Jego długość zależy od stażu pracy danej osoby i może wynosić 20 dni roboczych (przy stażu poniżej 10 lat) lub 26 dni (dla osób, których staż wynosi 10 lat i więcej). Okazuje się jednak, że ustalony w planie urlopowym (lub w innej formie) czas wypoczynku nie jest dany pracownikowi raz na zawsze, ponieważ odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe.

Prawo do zmiany terminu urlopu wypoczynkowego pracownika

Do praw pracodawcy należy przede wszystkim przesunięcie terminu urlopu danego pracownika. Wynika to z art. 164 par. 2 Kodeksu pracy.

Art. 164 par. 2 Kodeksu pracy

Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Jak widać, takie przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne w ściśle określonych sytuacjach.

W tym miejscu należy zaznaczyć również, iż pracodawca jest zobowiązany do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego pracownika, który z różnych przyczyn (jak np. choroba lub urlop macierzyński) nie może rozpocząć zaplanowanego urlopu.

Kiedy możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu?

Do praw pracodawcy należy również odwołanie pracownika z urlopu - oznacza to, że wypoczynek pracownika może zostać przerwany. Prawo pracy określa jednak, że może do tego dojść tylko wówczas, gdy obecność pracownika w firmie jest konieczna ze względu na okoliczności, których nie sposób było przewidzieć wcześniej.

Odwołanie pracownika z urlopu a koszty

Odwołanie pracownika z urlopu wiąże się oczywiście z poniesieniem przez niego wielu dodatkowych kosztów - związanych np. z przebukowaniem biletów lotniczych czy odwołaniem zarezerwowanych wcześniej noclegów. Pracodawca decydujący się na przerwanie wypoczynku swojego pracownika powinien pamiętać, że będzie zobowiązany zwrócić zatrudnionej osobie koszty poniesione w związku z odwołaniem pracownika z urlopu.

Po stronie pracownika leży jednak obowiązek zatroszczenia się o właściwą dokumentację - tzn. zachowanie rachunków czy faktur, które poświadczą o kosztach takiego nagłego powrotu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów