0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie zakupów z AliExpress od 1 lipca 2021 - co warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na niskie ceny produktów wielu przedsiębiorców decyduje się na dokonywanie zakupów na platformie AliExpress i ich sprzedaż w Polsce. Zakupy z platform spoza UE podlegają specjalnemu księgowaniu w ewidencjach podatkowych. Co ważne, rozliczenie zakupów z AliExpress od 1 lipca 2021 roku uległo zmianie. W artykule wyjaśniamy, jak rozliczać zakupy z AliExpress!

Rozliczenie zakupów z AliExpress - podstawa rozliczenia kosztu

Dokonując zakupu z AliExpress należy pamiętać aby uzyskać odpowiedni dokument za pomocą którego możliwe będzie ujęcie kosztu w ewidencji podatkowej. Takim dokumentem jest oczywiście faktura jak również rachunek wystawiany przez sprzedawcę, który zawiera dane firmowe nabywcy. Elementy, które wymagane są na fakturze dokumentującej import towarów z AliExpress to:

 1. nazwa i adres kontrahenta wystawiającego fakturę,
 2. nazwa i adres nabywcy,
 3. miejsce i data wystawienia,
 4. numer faktury,
 5. rodzaj i ilość towarów,
 6. cena jednostkowa oraz jej wartość wyrażona w walucie wymienialnej,
 7. informacja o kraju pochodzenia,
 8. warunki dostawy.

Co ważne, rozliczenie zakupów z AliExpress powinno być udokumentowane fakturą wystawioną w języku angielskim, a w przypadku gdy wystawiona jest w innym języku obcym lub zawiera symbole artykułów, wymagane jest tłumaczenie na język polski.

Dokument potwierdzający zamówienie, płatność czy dostawę nie stanowi dokumentu księgowego, więc na jego podstawie nie jest możliwe ujęcie kosztu. Jednakże nie znaczy to, że nie można dokonać sprzedaży towarów, które zostały nabyte bez faktury. Wówczas warto w swej dokumentacji posiadać dokumenty aukcji, w tym wniosek o wystawienie faktur.

Odprawa celna a rozliczenie zakupów z AliExpress

Odprawę celną można przeprowadzić samodzielnie, za pomocą agenta celnego lub poczty polskiej. Wskazać należy, że od 1 lipca 2021, na terenie całej Unii Europejskiej (UE), w życie weszły nowe regulacje celno-podatkowe, które nałożyły nowe obowiązki na operatorów pocztowych. W związku z tym, odprawę celną, jeśli nie jest ona dokonywana samodzielnie lub za pomocą agenta wykona poczta polska, jeśli przesyłka ma wartość do 150 euro (na mocy przepisów udzielone poczcie zostało pełnomocnictwo domyślne, z którego można zrezygnować, składając odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej).

Według udostępnionego cennika na stronie poczty polskiej za każdą dokonywaną odprawę (w tym za rozliczenie zakupów z AliExpress) przy dostarczaniu przesyłki pobrana zostanie opłata celna razem z opłatą pocztową, która wynosi 8,50 zł. Więc, jeśli zostanie pobrana opłata warto przypilnować aby otrzymać stosowny dokument potwierdzający jej pobranie bowiem taka opłata pocztowa może stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy tylko gdy zostanie udokumentowana.

Zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi importu przesyłek o niewielkiej wartości oraz przesyłek pocztowych o wartości do 1 000 euro udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, wskazane jest, że w odniesieniu do przesyłek o wartości od 150 do 1 000 euro przedsiębiorca, jeśli chce aby poczta dokonała odprawy celnej musi udzielić pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela pośredniego, składając je w placówce pocztowej. Co ważne, procedurze zgłoszenia celnego dokonywanej przez pocztę polską nie podlegają przesyłki zawierające towary objęte podatkiem akcyzowym oraz te o wartości powyżej 1000 euro.

Dokument celny potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego, to dokument SAD lub jego elektroniczny odpowiednik - komunikat PZC. Według informacji podanej na stronie poczty polskiej: Potwierdzenie w wersji elektronicznej będzie dostępne na stronie internetowej Poczty zwykle w ciągu kilku dni po doręczeniu przesyłki. Logowanie na stronie i odbiór elektronicznego potwierdzenia uiszczenia należności następuje na podstawie danych przesyłki, znanych wyłącznie odbiorcy.

Rozliczenie zakupów z AliExpress - opłaty celne

W przypadku zakupów z AliExpress, niezależnie czy osoba sprowadzająca nabywa towar o niewielkiej wartości 150 euro czy towar “standardowy”, to każdy towar musi przejść odprawę celną - nawet jeśli przedsiębiorca sądzi, że należności celne nie zostaną naliczone. 

Rozliczenie zakupów z AliExpress może być objęte należnościami celnymi, do których zaliczamy cło i akcyzę. Podstawę naliczenia należności celnych i podatkowych stanowi tak zwana wartość celna przesyłki. W typowym przypadku składają się na nią wartość towarów w przesyłce, podwyższona o koszt transportu do kraju przeznaczenia i ewentualnie koszty ubezpieczenia. 

Cło

Akcyza

Nie opłaca się w sytuacji, gdy przesyłka ma wartość nieprzekraczającą 150 EUR. Powyżej tej wartości konieczne jest odprowadzenie cła.

Wysokość cła wynosi zazwyczaj od 3% do 8% wartości towaru, niekiedy może wynosić 0%. 

Koszt cła dla konkretnego towaru można sprawdzić w systemie ISZTAR.

Należy ją opłacić zawsze w sytuacji gdy nabyte towary objęte podatkiem akcyzowym np. alkohol, perfumy czy wyroby tytoniowe.


Stawki akcyzy można podglądnąć na stronie Ministerstwa Finansów - LINK.

Rozliczenie zakupów z AliExpress - podatek VAT

Od 1 lipca 2021 roku dla przedsiębiorców komplikuje się nabywanie towarów z AliExpress w sytuacji gdy sprzedawca potraktuje przedsiębiorcę jako osobę prywatną i w ramach mechanizmu IOSS (czyli punkt kompleksowej obsługi importu) zostanie naliczony i odprowadzony przez platformę internetową podatek VAT. 

Sprzedawca, u którego przedsiębiorca zamawia towary, korzysta z mechanizmu IOSS, powinien poinformować w chwili zakupu o pobraniu podatku VAT w cenie towaru (od 1 lipca 2021 roku od każdej przesyłki z kraju trzeciego powinien być odprowadzony podatek VAT). Przy czym przypomnijmy, że w przypadku sprzedaży firma-firma podatek ten przez sprzedawcę nie powinien być odprowadzony w momencie zakupu, a dopiero naliczony w momencie dokonywania odprawy celnej. Więc faktura na rzecz firmy od sprzedawcy z AliExpress nie powinna zawierać podatku VAT. 

Jeśli faktura od sprzedawcy z AliExpress będzie zawierać podatek VAT to nabywca może się zgłosić do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Jednakże jak to z komunikacją ze sprzedawcą z kraju trzeciego bywa korekta ta może nie zostać w ogóle wystawiona.

W sytuacji gdy został odprowadzony podatek VAT przez interfejs elektroniczny i zostanie przekazana przez niego informacja do właściwego organu/podmiotu, że należny podatek VAT został już opłacony nie powinien on być powtórnie odprowadzony.

Ministerstwo Finansów nie ogłosiło oficjalnego stanowiska określającego postępowanie w przypadku gdy sprzedawca w ramach IOSS odprowadzi polski podatek VAT i zamieści jego wartość na fakturze. Bezpiecznie przyjąć, że taki podatek nie podlega odliczeniu w rejestrze i wystąpić o interpretację indywidualną, która odniesie się do omawianego przypadku i tym samym zabezpieczy podatnika.

Jak wygląda rozliczenie zakupów z AliExpress w ewidencji podatkowej?

Fakturę dokumentującą nabycie towarów z AliExpress należy ująć w dacie jej wystawienia tylko w KPIR w kolumnie 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów”. Jeśli wystawiona jest ona w walucie obcej przeliczenia należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Opłaty celne na podstawie dokumentu SAD lub PZC należy ująć za pomocą dowodu wewnętrznego w kwocie wskazanej na dokumencie celnym. Dowód wewnętrzny w KPIR ujmuje się również w kolumnie 10 “Zakup towarów handlowych i materiałów”. Kwoty wskazane na dokumencie celnym są już przeliczone na PLN więc nie ma konieczności ich przeliczania. Księgowanie kosztu opłat celnych dokonuje się w dacie wystawienia dokumentu celnego. 

Podatek VAT naliczony na dokumencie celnym odlicza się w dacie otrzymania dokumentu celnego, w kwocie wskazanej na dokumencie. Zwrócić należy uwagę, że podatek VAT zaokrąglany jest do pełnych złotych, więc należy skontrolować kwotę podatku VAT wyliczoną od podstawy opodatkowania w sytuacji gdy ewidencja prowadzona jest w systemie księgowym. Jako kontrahenta wskazuje się sprzedawcę z kraju trzeciego. Dla celów pliku JPK_V7 dokument celny na podstawie dokonywane jest odliczenie podatku VAT powinien być oznaczony oznaczeniem “IMP”.

Pobierz wyjaśnienia KAS dotyczące importu przesyłek o niewielkiej wartości oraz przesyłek pocztowych o wartości do 1000 EUR

Do pobrania:

Wyjaśnienia dotyczące przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych do 1000 EUR.pdf

Rozliczenie zakupów z AliExpress z odprawą w Polsce w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl rozliczenie zakupów z AliExpress odbywa się poprzez dokonanie bezpośrednich zapisów w ewidencjach księgowych - KPIR oraz rejestrze VAT.

Ujęcie kosztu zakupu na podstawie otrzymanej faktury od sprzedawcy z AliExpress odbywa się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT (BEZ VAT), następnie wybierając odpowiedni rodzaj wydatku (w przypadku zakupów towarów do dalszej odsprzedaży lub materiałów do produkcji należy wskazać: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH). W sytuacji gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, w zakładce ZAAWANSOWANE należy wskazać walutę obcą, wówczas system dokona przeliczenia wartości na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.

rozliczenie zakupów z aliexpress

Ujęcie kosztu cła bądź akcyzy na podstawie dokumentu celnego odbywa się schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY (w sytuacji gdy jest to zakup towarów handlowych do dalszej odsprzedaży lub zakup materiałów do produkcji jako SCHEMAT KSIĘGOWY trzeba wskazać: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH).

rozliczenie zakupów z aliexpress

Natomiast ujęcie podatku VAT z dokumentu celnego odbywa się schematem: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie uzupełniamy:

 • jako dane kontrahenta - dane sprzedawcy z kraju trzeciego,
 • jako numer dokumentu - numer dokumentu celnego,
 • data wystawienia - data wystawienia dokumentu celnego,
 • data księgowania do VAT - data otrzymania dokumentu celnego,
 • w pozycji STAWKI - wartość netto wskazujemy kwotę podstawy opodatkowania VAT, i poprawiamy wyliczoną kwotą VAT do wartości wskazanej na dokumencie. 

 rozliczenie zakupów z aliexpress

W podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT TOWARÓW.

rozliczenie zakupów z aliexpress

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów