0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozpoczęcie działalności opodatkowanej ryczałtem w trakcie roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca decydujący się na założenie działalności gospodarczej może skorzystać z kilku dostępnych form opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to specyficzna forma opodatkowania, która nie pozwala podatnikowi na pomniejszenie przychodu o poniesione koszty uzyskania przychodów. Przedsiębiorca stosuje jednak ustanowione stawki ryczałtu. Podatnicy mogą mieć wątpliwości, czy rozpoczęcie działalności opodatkowanej ryczałtem w trakcie roku jest możliwe? Co się stanie, jeżeli limit przychodów zostanie przekroczony w trakcie trwania danego roku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą mogą skorzystać z formy opodatkowania jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ograniczeniem tej formy opodatkowania, oprócz wykluczenia możliwości świadczenia niektórych usług, jest także limit przychodów wynoszący 150 000 euro. Po przekroczeniu równowartości tej kwoty podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem i zobowiązany jest do  zaprowadzenia ksiąg podatkowych i rozliczania się na zasadach ogólnych. Przeliczenie powyższej wartości wyrażonej w euro następuje po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. W związku z czym w roku 2017, równowartość kwoty 150 000 euro po kursie z dnia 1 października 2016 wynosi 644 640 zł.

Z opodatkowania ryczałtem, mogą więc skorzystać podatnicy, których łączne obroty nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 150 000 euro. Jeśli przychody przekroczyły powyższą kwotę, podatnik ten od nowego roku przechodzi na Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, a osiągane przychody opodatkowuje na innych zasadach, stosując na przykład skalę podatkową.

Rozpoczęcie działalności opodatkowanej ryczałtem w trakcie roku

Rozpoczęcie działalności opodatkowanej ryczałtem w trakcie roku podatkowego również jest możliwe. Jeśli w trakcie trwania roku podatkowego przekroczony zostanie ustalony limit, podatnik zobowiązany jest do zaprowadzenia ksiąg podatkowych i opodatkowania przychodów na zasadach ogólnych, ale dopiero od początku następnego roku podatkowego.

W związku z powyższym podatnicy nie tracą prawa do opodatkowania ryczałtem w trakcie trwania roku podatkowego, gdyż mimo przekroczenia obowiązującego limitu do końca roku mogą opodatkowywać swoje przychody ryczałtem. Dopiero od nowego roku zobowiązani są przejść na inną formę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów