0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2017

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jak przeliczyć limit?

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2016, średni kurs NBP euro 3 października 2016 r. (pierwszy roboczy dzień października 2016 r.) wynosił 4,2976 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kto może stosować?

Wobec tego w 2017 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1. mogą płacić podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro (tj. 1 074 400,00 zł),
  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 250 000 euro (tj. 1 074 400,00 zł),

2. mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2017 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania (pod warunkiem, że taka im przysługuje),

3. kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2016 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25 000 euro (tj. 107 440,00 zł),
  • w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli łączne przychody spółki nie przekroczą kwoty 25 000 euro (tj. 107 440,00 zł).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów