0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limit 2016

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jak przeliczyć limit?

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 191/A/NBP/2015, średni kurs NBP euro 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - kto może stosować?

Wobec tego w 2016 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1. mogą płacić podatnicy, którzy w 2015 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (tj. 636 555,00 zł),
  • w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 150 000 euro (tj. 636 555,00 zł),

2. mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2016 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania (pod warunkiem, że taka im przysługuje),

3. kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2015 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25 000 euro (tj. 106 092,50 zł),
  • w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli łączne przychody spółki nie przekroczą kwoty 25 000 euro (tj. 106 092,50 zł).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów