0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenia społeczne – jakie zmiany obowiązują od 18 września 2021 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na początku września opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Część przepisów wprowadzanych tym aktem wchodzi w życie już 18 września 2021 roku. Jak zmienią się ubezpieczenia społeczne we wrześniu? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje!

Dobrowolne ubezpieczenia społeczne, czyli składka chorobowa osób współpracujących

Przepisy przewidują rozszerzenie kręgu osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Od 18 września 2021 roku  będą mu podlegały osoby współpracujące z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, tj. z przedsiębiorcami korzystającymi z tzw. ulgi na start. 

Okres obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla wspólników spółek

Od 18 września obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają:

  • wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – w okresie od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia udziałów w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia wszystkich udziałów w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone;

  • wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej – w okresie od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone.

Odsetki za zwłokę od zaległości składkowych

W aktualnym stanie prawnym odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł. Przepis ten się zmienia i od 18 września 2021 roku odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Od 18 września 2021 roku do końca bieżącego roku odsetki za zwłokę nie będą więc naliczane, gdy ich wysokość nie przekroczy 28 zł. 

Powyżej przedstawiliśmy najważniejsze zmiany, które zaczynają obowiązywać już 18 września. Jednak należy pamiętać że omawiana ustawa wprowadza ich o wiele więcej. Na jej podstawie zmienią się np. ubezpieczenia społeczne, kontrole ZUS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów