0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna osoby współpracującej po wejściu w życie Nowego Ładu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontrowersyjne zmiany w podatkach, jakie mają wejść w życie już w przyszłym roku, nie napawają optymizmem przedsiębiorców, którzy będą ponosić wyższe obciążenia podatkowo-składkowe. Stracić mogą również osoby, którym w prowadzeniu firmy pomagają członkowie rodziny. Składka zdrowotna osoby współpracującej naliczana jest tak samo jak za przedsiębiorcę, dlatego wprowadzenie Nowego Ładu może być czynnikiem decydującym o kontynuacji tej współpracy.

Składka zdrowotna osoby współpracującej – obecne przepisy

Aktualnie osoby, które współpracują z przedsiębiorcą przy prowadzeniu działalności, podlegają ubezpieczeniom na takich samych zasadach co przedsiębiorcy. Oznacza to, że składkę zdrowotną opłaca się za nich od podstawy stanowiącej 75% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (obecnie podstawa wynosi 4242,38 zł). W 2021 roku najniższa wysokość składki zdrowotnej wynosi 381,81 zł. Ponadto składka zdrowotna osoby współpracującej może być odliczona od podatku w wysokości 7,75% podstawy, w bieżącym roku zmniejsza ona zaliczki o 328,78 zł.

Składka zdrowotna osoby współpracującej a Nowy Ład

Nowy Ład ma całkowicie zmienić zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców. Od 2022 roku mają one być naliczane od dochodu, co oznacza że ich wysokość może się znacznie zwiększyć. Teraz przedsiębiorcy opłacają stałą zryczałtowaną kwotę przez cały rok, a po zmianach w każdym miesiącu wysokość składki zdrowotnej będzie różna – w większości przypadków może być wyższa niż ta wyliczona od odgórnie ustalonej podstawy.

Nie byłoby to jeszcze takie straszne, gdyby o wartość składki zdrowotnej można było zmniejszyć zaliczki – jednakże kolejną zmianą, która ma wejść równolegle ze wspomnianym naliczaniem składek od dochodu, będzie brak możliwości odliczenia części opłaconej składki od podatku.

Obecnie założenia Nowego Ładu nie odnosiły się do osób współpracujących. Jednak skoro składka zdrowotna osoby współpracującej jest obliczana tak samo jak u przedsiębiorcy, to i tu będą miały zastosowanie nowe zasady.

Pomoc członków rodziny w firmie po wprowadzeniu Nowego Ładu może być nieopłacalna. Składka zdrowotna osoby współpracującej naliczona od dochodu i niepodlegająca odliczeniu od podatku może być zbyt dużym obciążeniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów