0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sposoby na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z głównych problemów przedsiębiorców są nierzetelni kontrahenci - ignorowanie wezwań do zapłaty może sprawę poprowadzić do sądu. Jak ustrzec się przed środkami związanymi z windykacją? Czy są sposoby na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Sposoby na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta - bezpłatnie

Krok pierwszy - Centrala Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej. Sprawdzi się w przypadku kontrahenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Na stronie mamy możliwość zweryfikować, czy firma została zarejestrowana, czy nie została zawieszona, czy nie została wykreślona z rejestru. Ponadto przedsiębiorca ma możliwość porównania danych, które przedstawił mu kontrahent.

Krok drugi - Krajowy Rejestr Długów. Dla kontrahentów działających w spółce prawa handlowego (np. spółka z o.o.), właściciel firmy ma prawo wglądu do pełnego odpisu, a dokładnie: do działu IV, który informuje o zaległości wobec urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy o przeprowadzonych egzekucjach komorniczych oraz do działu VI, który informuje o przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym lub o ogłoszeniu upadłości.

Krok trzeci - SEED-on-Europa. SEED-on-Europa jest systemem udostępnionym przez Komisję Europejską, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sprawdzić dane kontrahenta w zakresie wyrobów akcyzowych, a w szczególności danych dotyczących ważności numeru akcyzowego, rodzaju działalności, grupy wyrobów akcyzowych.

Czwartym krokiem sprawdzenia wiarygodności kontrahenta jest skorzystanie z VIES (potwierdzenie numeru VAT). VIES to system, dzięki któremu można sprawdzić aktywność numeru VAT, jeżeli mamy do czynienia z kontrahentem zagranicznym.

Piąty krok - czyli co jeszcze możemy zrobić:

  • przeczytać opinie o kontrahencie w internecie, mając na uwadze negatywne opinie pisane (prawdopodobnie) przez konkurencję,

  • sprawdzić firmę przez rozmowę telefoniczną - zweryfikować w ten sposób podane nam dane,

  • zweryfikować posiadane certyfikaty wiarygodności jak Rzetelna Firma,

  • zwrócić się bezpośrednio do kontrahenta o wydanie druków rejestrowych - przede wszystkim zaświadczenia o nadaniu NIP i REGON.

Sposoby na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta - płatnie

Rejestr dłużników Biura Informacji Gospodarczej. BIG umożliwia dostęp do InfoMonitoru - Raportu o Przedsiębiorcy, który określa, czy sprawdzany przez nas kontrahent należy do Krajowego Rejestru Dłużników oraz na jaką kwotę zalega i kto go zgłosił. Można otrzymać taką informację po złożeniu wniosku osobiście w biurze obsługi klienta BIG, listownie lub przez stronę internetową po uprzednim zarejestrowaniu.

Wniosek do ZUS i urzędu skarbowego - dzięki któremu dowiemy się, czy kontrahent, z którym chcemy podjąć współpracę, nie ma zaległości z tytułu nieopłacania podatku VAT lub podatku dochodowego. Jednak, aby to zrobić, musimy mieć zgodę naszego klienta. Składając wniosek do US, można się dowiedzieć również, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT - w tym przypadku przedsiębiorca nie potrzebuje zgody strony. Ponadto można złożyć pismo do ZUS o wydanie informacji, czy nasz przyszły kontrahent nie zalega z należnościami cywilnoprawnymi.

Wywiadownie handlowe są najdroższym sposobem określenia wierzytelności kontrahenta. Firmy te oferują dokładne sprawdzenie wiarygodności przedsiębiorcy, który może prowadzić działalność zarówno w kraju, jak i za granicą. Wywiadownie te docierają do byłych pracowników kontrahenta, samodzielnie sprawdzają historię firmy i przedstawiają pełen raport przedsiębiorcy.

Przed podjęciem decyzji o współpracy przedsiębiorca może ocenić wiarygodność kontrahenta przez zastosowanie wielu metod. W przypadku gdy zdobywanie informacji na własną rękę nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, przedsiębiorca może skorzystać z usług wywiadowni handlowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów